Tror du Sverige är på väg in i en lågkonjunktur eller inte? Det avgör om du ska välja fast eller rörligt elpris.

Tror du Sverige är på väg in i en lågkonjunktur eller inte? Det avgör om du ska välja fast eller rörligt elpris. Foto: Pixabay

Så blir höstens elpriser

"Många faktorer som vi inte kan påverka som spelar in"

Bostad.

Rörligt eller fast pris? Höstens elpriser är svåra att förutse och om du ska välja fast pris eller rörligt pris beror på om du tror Sverige är på väg in i en lågkonjunktur eller inte.

Av
Andreas Lindegren

Den var en dyr början av 2019 för landets hushåll med ovanligt höga elpriser. Först i mitten av året började priserna stabiliseras och i augusti månad sjönk priset med cirka 30 procent jämfört med samma månad föregående år som då bjöd på en riktig prischock för de med rörligt elavtal med spotpriser på nästan 60 öre/kWh. Liknande priser var det även i början av året då spotpriset låg på mellan 50–60 öre/kWh. Dyrt med andra ord för de hushåll som hade rörligt elpris.

Hur höstens elpriser kommer att utvecklas är dock svårt att förutspå, enligt Kundkrafts experter. En av anledningarna är att vindkraften nu står för en större andel av elproduktionen samtidigt som avvecklingen av kärnkraften pågår, vilket påverkar priset i allt större utsträckning. Vädret har blivit en avgörande faktor.

– I ett land som Sverige där större delen av energiproduktionen kommer från just vattenkraft, men nu också stora delar vindkraft, blir vi extra påverkade av vädret, säger Kajsa Sundqvist elrådgivare på Kundkraft.

En regnig och blåsig höst skulle kunna leda till överproduktion av el, något som i sin tur brukar resultera i lägre elpris.

– Det är svårt att säga vad höstens elpris blir eftersom det är många faktorer som vi inte kan påverka som spelar in. Samtidigt tycker jag inte att man behöver vara orolig och binda priset om man inte har väldigt hög konsumtion då det är svårt att se att det blir lika dyrt som i fjol, tipsar Kajsa.

Kajsa råder dock alla att hålla extra koll på konsumtionen kommande månader. Under hösten och vintern ökar hushållens elförbrukning, något som skulle kunna leda till dyra räkningar om priset återigen skulle sticka iväg.

I ett land som Sverige där större delen av energiproduktionen kommer från just vattenkraft, men nu också stora delar vindkraft, blir vi extra påverkade av vädret

Men det är inte enbart vädret som styr hur elpriserna kommer att vara under hösten. Den lågkonjunktur som många menar är på ingång, med orosmoln som Brexit och handelskriget mellan Kina och USA påverkar den globala ekonomin, något som slutligen även påverkar elpriserna. Dock inte i negativ bemärkelse.

– Om vi är på väg in i en lågkonjunktur, kommer elpriset med stor sannolikhet gå ner, menar Anders Kaijser, vd för Kundkraft Sverige.

Ofta faller priset på olja och gas i en lågkonjunktur vilket i kombination med minskad efterfrågan på el leder till överproduktion av el eftersom vatten- och vindkraftverken fortsätter att producera som vanligt.

– När efterfrågan på el sjunker får vi en överproduktion i Sverige vilket innebär lägre elpris, menar Anders Kaijser.

Så den klassiska frågan är, rörligt eller fast? Enligt Anders Kaijser beror valet på om man tror att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur eller inte.

– Kanske kommer alla orosmoln försvinna, men om man tror på en lågkonjunktur skall man absolut välja ett rörligt avtal, tipsar Anders.

Till de som vill välja fast avtal är rådet att inte binda upp sig under en allt för lång period,

– Jag tror det är dumt att binda upp sig på längre avtal än ettårsavtal, åtminstone som läget ser ut för närvarande, tipsar Anders.

Publicerad 05 October 2019 00:00