Från och med årsskiftet kommer flera nya bilar få en skattehöjning.

Från och med årsskiftet kommer flera nya bilar få en skattehöjning. Foto: Pixabay

Skattesmäll väntar fossildrivna bilar

"Från och med årsskiftet kommer fordonsskatten att öka mycket kraftigt"

Motor.

Högre fordonsskatt från och med 2020. Det är resultatet av att den nya mätmetoden WLTP införs i bonus malus-systemet.

Av
Andreas Lindegren

Från och med den första januari 2020 införs den tuffare mätmetoden för förbrukning och utsläpp, WLTP, i bonus malus-systemet. Det meddelade regeringen nyligen. Mätmetoden innebär en höjning i koldioxidutsläpp för både personbilar och lätta lastbilar.

– Införandet av WLTP leder till att värdena för koldioxidutsläppen blir cirka 20–25 procent högre för personbilar och cirka 30 procent högre för lätta lastbilar jämfört med dagens värden, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Den nya mätmetoden kommer därmed att resultera i en skattehöjning för många nya bilar.

– Från och med årsskiftet kommer fordonsskatten, malusen, därmed att öka mycket kraftigt, säger Bergman.

Systemet införs dock men en korrigering där gränsvärdet för bonusbilar justeras till 70 gram CO2 jämfört med dagens 60 gram CO2.

– Anledningen till denna justering är att fler av laddhybriderna ska få behålla sin bonus, vilket är bra.

Både ägare av fossildrivna personbilar och lätta lastbilar kommer att drabbas av skattehöjningen, allra hårdast kommer den att slå mot lätta lastbilar.

– En kraftig fordonsskattehöjning kommer att slå hårt mot personbilar, men framför allt för lätta lastbilar där också utbudet när det gäller klimatbonusbilar är begränsat. Idag har konsumenterna och företagen ett begränsat utbud att tillgå vid köp av klimatbonusbilar inom många fordonsklasser. Det gör att konsumenterna och företagen inte har samma möjlighet att välja ett fordon med låga utsläpp utan endast välja att betala en högre skatt, som för vissa modeller nu kommer att fördubblas.

En av de mest utsatta grupperna menar Bil Sweden är landets småföretagare.

– Detta slår speciellt hårt mot många småföretagare som är beroende av sina transportfordon. Detta kan leda till att man väljer att avstå från köp och istället fortsätter att köra sitt gamla fordon, vilket riskerar att bromsa förnyelsen och därmed sänkningen av koldioxidutsläppen, fortsätter Mattias Bergman.

Bil Sweden är positiva till att den nya mätmetoden införs i Sverige, men att det sker i ett för tidigt skede.

– Fordonsindustrin har länge arbetat för att få WLTP på plats. Det är dock olyckligt att införa WLTP i bonus malus redan från årsskiftet eftersom vi vet att inom de kommande två åren lanseras ytterligare cirka 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider på den svenska marknaden, vilket då ger konsumenterna fler val. Dessutom kommer bonus malus-systemet att göras om under nästa år vilket har aviserats i 73-punktsprogrammet. Att förändra skattesystemet två gånger inom loppet av två år är inget önskvärt scenario, säger Bergman och fortsätter:

– Att köpa ett fordon är ett stort finansiellt beslut och är svårt då teknik och affärsmodeller nu förändras, men blir ytterligare mer komplext med nya skatteregler. Både branschen och konsumenten behöver tydlighet och framförhållning och inte mer av ryckighet.

Publicerad 28 September 2019 00:00