Foto. Niklas Laurin/Region Skåne

Sjuksköterska missbrukade droger och stal tabletter – riskerar sin legitimation

Befaras vara en fara för patientsäkerheten

LUND/LOMMA. Vid upprepade tillfällen ska en sjuksköterska, som bland annat arbetat vid akuten i Lund och inom Lomma kommun, tagit återfall i narkotikamissbruk. Båda vårdgivarna har avslutat kvinnans anställning då de anser att hon kan vara en fara för patientsäkerheten. Nu vill Inspektionen för vård- och omsorg att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutar om en treårig prövotid.

"Hälso- och sjukvårdspersonal vars bruk av narkotiska läkemedel inte sker under kontrollerade förhållanden kan leda till skador på den enskilde och utgöra en fara för patientsäkerheten och kvaliteten i yrkesutövningen", skriver IVO i sin ansökan om prövotid till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Det var i juni 2018 som IVO startade en utredning gällande kvinnans lämplighet som sjuksköterska med bakgrund i hennes okontrollerade missbruk. Sjukhuset i Lund hade då precis avslutat hennes anställning efter att hon avbrutit pågående behandling och tagit upprepade återfall.

Under tiden som kvinnan arbetade på akutmottagningen ska flertalet narkotikaklassade tabletter även ha försvunnit från mottagningen. Dessa ska sedan ha återfunnits i kvinnans skåp.

Strax efter att anställningen avslutades i Lund fick kvinnan nytt jobb i Lomma. Enligt ett intyg från arbetsgivaren ska kvinnan ha fungerat bra i sin nya roll.

När kvinnan fick jobbet i Lomma var en utredning hos IVO redan igång, något som kvinnan dock inte berättade för sin nya arbetsgivare.

När Lomma kommun fick kännedom om detta funderade även de på att avsluta kvinnans anställning, något som de också gjorde några månader senare efter att även de blivit av med narkotikaklassade tabletter.

Enligt IVOS bedömning lider kvinnan av en pågående beroendesjukdom som innebär att hon kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten om hon arbetar som sjuksköterska. De vill därför att kvinnan beläggs med en treårig prövotid varunder hennes drogfrihet kan kontrolleras.

Om åtgärdsplanen inte följs under prövotiden riskerar kvinnan bli av med sin legitimation.

Kvinnan ska även blivit dömd för narkotikabrott och följts upp av Frivården fram till i januari 2019.

Publicerad 20 August 2019 13:02