Här finns jobben i framtidens Skåne

Stor brist

ARBETSMARKNAD. Var finns jobben i framtidens Skåne? Det räcker med att titta var de finns i dag. Det råder stor brist inom många yrkesgrupper redan nu och hur det kan komma att se ut i framtiden beror till stor del på hur vi kommer tillrätta med det bekymret.

Av
Åsa Meierkord

Sedan ett antal år tillbaka råder det stor brist på arbetskraft inom många sjukvårdsyrken, it, bygg och industri samt socialt arbete. Och så ser det även ut under de kommande åren. Men jobben kommer också att finnas inom fler branscher som till exempel hotell- och restaurang, storhushåll och naturbruk.

– Om man skaffar sig en gymnasieutbildning eller högre utbildning inom bristyrkena så finns det garanterat jobb att få. Antalet individer räcker inte till för att fylla behovet. Invandringen har hjälpt en del, men det räcker inte, säger Mona Mårtensson, biträdande regionchef arbetsförmedlingen region syd.

För att få balans på arbetsmarknaden pågår redan nu ett arbete där flera olika samhällsaktörer informerar om utbildningar och slår hål på fördomar om hur vad det till exempel innebär att jobba inom industrin i dag.

– Det har skett en enorm utveckling. Det är två helt olika världar om man jämför industriarbete 1920 med industriarbete 2020. Industrin kräver kvalificerad arbetskraft idag. Det handlar om maskinoperatörer och helt nya yrkeskategorier, säger Mona Mårtensson.

Den tekniska utvecklingen kommer med stor sannolikhet att skapa nya yrkeskategorier inom sjukvården till exempel.

– Robotar används mer och mer, så kanske vi får se nya yrken som medicinsk robotoperatör, säger Mona Mårtensson.

Teknikutvecklingen som har gått i en rasande fart de senaste årtiondena är bara en av många parametrar som arbetsmarknaden måste förhålla sig till i framtiden.

– Om man ska spekulera om framtiden så finns det till exempel mycket som pekar på att handeln mer och mer koncentreras till internet. Det betyder att fysiska butiker påverkas och i sin tur transport och logistik. Hållbarhet och klimatpåverkan påverkar våra konsumtionsmönster som också påverkar yrken och arbetstillfällen. Det är en spännande tid, säger Mona Mårtensson.

Publicerad 17 August 2019 00:00