Mikael Jeppsson är spannmålschef på Lantmännen. Han gläds över årets goda skördar, men tror att det krävs tre eller fyra normalskördar för att komma tillbaka till samma läge som innan torkan förra året.

Mikael Jeppsson är spannmålschef på Lantmännen. Han gläds över årets goda skördar, men tror att det krävs tre eller fyra normalskördar för att komma tillbaka till samma läge som innan torkan förra året. Foto: Lantmännen/Per Eeg-Olofsson

Årets skörd nästan dubblad

Men förra årets katastrofskörd har påverkat hela branschen

SKÅNE.

Förra sommarens torka slog hårt, och gav de sämsta skördarna på över 50 år. I år är läget betydligt ljusare, men effekterna av torkan kommer märkas länge än. Det menar Mikael Jeppsson, som är spannmålschef på kooperativa Lantmännen.

Av
Per Eeg-Olofsson

Enligt prognoser från mitten av juli så kommer årets skördar att ligga något över femårssnittet. Men, desto viktigare, så blir den nästan dubbelt så stor som förra årets. 6,3 miljoner ton av spannmål, oljeväxter (raps m.m.) och trindsäd (ärtor och bönor) beräknas skörden ge i år. Förra året var samma siffra endast runt 3,5 miljoner ton, runt 55 procent av en normalskörd.

– Det betyder jättemycket för lantbrukarna, för att få företagen på fötter igen, säger Mikael Jeppsson på Lantmännen.

Men årets skörd betyder inte att ekonomin är återställd till samma läge som innan torkan.

– Det behövs tre-fyra normalskördar till innan vi är där, säger Mikael Jeppsson.

För företaget Lantmännen betyder det att man kan komma tillbaka på exportmarknaden.

– Runt 25 procent av Sveriges spannmål går på export, men förra året blev Sverige en nettoimportör. Det är viktigt för oss att komma tillbaka på de marknaderna, säger Mikael Jeppsson.

I stort sett alla lantbruk i Sverige påverkades av torkan menar Mikael Jeppsson.

- De flesta påverkas av erfarenheten från förra året på ett eller annat sätt. Det kan vara att man ser över bevattningsmöjligheter, eller grödval, tittar på mer torktåliga sorter.

- Många tänker också igenom hur stor del av skörden de säljer i förhand.

Just att sälja delar av skörden innan den bärgats, till det dagspris som gällde vid försäljningen, ställde till det för många lantbrukare. När de inte kunde leverera det som utlovats stod de där med skulder.

Just frågor kring försäljning och priser är något som Lantmännen jobbar med att utbilda medlemmarna kring, berättar Mikael Jeppsson.

- Vi pratar om hur viktigt det är att jobba med sin försäljningsstrategi. Vi brukar säga att det är tre frågor som man måste ha svar på. Den första är vilket som är det absolut lägsta pris som jag kan tänka mig att sälja till om priserna går nedåt. Den andra är vilken nivå jag nöjer mig med om priserna går uppåt. Och den tredje är hur mycket av skörden som jag vågar sälja vid en given tidpunkt, innan den är bärgad?

Publicerad 17 August 2019 00:00