Blommor och ljus utanför polisens avspärrningsband kring villan i Bjärred.

Blommor och ljus utanför polisens avspärrningsband kring villan i Bjärred. Foto: Ritzau Scanpix/Johan Nilsson

Bjärredsmorden: Riksförbund kritiskt till hur barnens diagnos beskrivs

"ME är något helt annat"

BJÄRRED. Utredningen slår fast att döttrarnas diagnos var motivet till de uppmärksammade Bjärredsmorden då en hel familj hittades död. Riksförbundet för ME-patienter (RME) vänder sig dock mot hur sjukdomen beskrivs av polis och media.

Enligt polisens utredare led de båda barnen av "kroniskt trötthetssyndrom". Föräldrarna såg ingen framtid på grund av sjukdomen och valde i samförstånd att mörda barnen och sedan ta sina egna liv.

Riksförbundet för ME-patienter riktar nu kritik mot hur sjukdomen beskrivs.

"RME vill framhålla att ME är något helt annat än ”kronisk trötthet”. De senaste årens forskning har visat att ME-patienter har störningar i cellernas energiproduktion, inflammatoriska reaktioner och förändrad metabolism. Detta ger symptom från en rad energikrävande organ, framför allt muskulatur, hjärt-kärlsystem och det centrala nervsystemet", skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Enligt förbundet är det mest framträdande symptomet en mycket begränsad energitillgång. Det saknas ännu forskning kring så kallade biomarkörer för sjukdomen. Men enligt RME finns det tydliga kriterier som trots detta gör det möjligt att ställa en diagnos.

"Med rätt hjälp och stöd från vård, skola och övrig omgivning är det i många fall möjligt att leva ett liv med mening, trots sjukdomen. De snabba framstegen inom ME-forskningen ger hopp om att orsakerna till sjukdomen ska vara kartlagda inom en relativt snar framtid och att effektiv lindring och bot därmed ska bli möjlig", skriver RME.

Förbundet riktar samtidigt kritik mot vad de anser vara okunskap hos svenska myndigheter kring diagnosen.

"En massiv utbildningsinsats behövs omgående för att ME-sjuka ska få ett likvärdigt och rättssäkert omhändertagande i hela landet. RME arbetar aktivt för att detta ska komma till stånd och för att speciella ME-mottagningar ska etableras i varje landsting".

Publicerad 12 December 2018 00:00