Blommor och ljus utanför polisens avspärrningsband kring villan i Bjärred.

Blommor och ljus utanför polisens avspärrningsband kring villan i Bjärred. Foto: Ritzau Scanpix/Johan Nilsson

Därför valde föräldrarna att avsluta familjens liv

"Vi vill undvika vidare spekulationer om vad som hänt"

BJÄRRED. Döttrarnas kroniska trötthetssyndrom gjorde att föräldrarna inte såg någon annan utväg. De mördade barnen och tog sina egna liv. Det avslöjar polisens utredare om dödsfallen i Bjärred.

Av
Jon Loman

Marek Stefaniak

Den 9 januari kontaktar en man polisen. Han är orolig för sin kollega som inte dykt upp på jobbet. En dryg timme efter det så besöker polisen familjens hus i Bjärred. Där är stängt, släckt och gardinerna är fördragna.

– Genom en glipa ser man en mansperson som tagit sitt liv genom att hänga sig, säger polisens utredare Stefan Svensson.

Polisen krossar en ruta, tar sig in och kan snabbt konstatera att en död kvinna ligger nerbäddad i sovrummet på nedervåningen.

Kort därpå hittas familjens två döttrar döda, nerbäddade i sina respektive sängar på sina respektive rum.

Enligt Stefan Svensson tyder inget på att någon utomstående gärningsman varit inblandad i händelsen. Huset var låst inifrån och teknikerna hittar snabbt tre dokument som stödjer tesen att det rör sig om en familjetragedi. Det är ett testamente, ett avskeds/förklaringsbrev och ett dokument med praktisk information till de efterlevande.

Polisen har genom teknisk undersökning av dokumenten och annan media funnen i huset kunnat konstatera att ingen av de vuxna tvingats skriva på pappren och att allt skedde i samförstånd.

– De har gemensamt och i samförstånd hösten 2017 tagit beslutet att avsluta sina egna och sina barns liv. Anledningen är att båda döttrarna de senaste åren diagnostiserats med kroniskt trötthetssyndrom, ME. Något som har tagit mycket av familjens fokus, säger Stefan Svensson.

De två barnen samt mamman har dött av kvävning alternativt strypning och mannen av hängning.

Båda föräldrarna hade även lugnande läkemedel i blodet. Även en av döttrarna hade spår av lugnande i blodet.

– Vi vill undvika vidare spekulationer om vad som hänt och går därför även ut med de konstaterade dödsorsakerna, säger Stefan Svensson. och understryler att man har fått anhörigas medgivande att gå ut med informationen.

Enligt utredningen har ingen specifik utlösande faktor kunnat identifieras. Inget tyder heller på att barnen har varit införstådda med vad som skulle hända.

Båda föräldrarna misstänkta för mord. Det bygger bland annat på den information som föräldrarna lämnat i sitt avskedsbrev men också på det utredningsmaterial som finns.

Polisen har haft tät kontakt med anhöriga under utredningens gång, en utredning som är så gott som färdig. Det återstår lite administrativt arbete och sen kommer fallet att läggas ner.

– Vi har fått alla svar vi kan förvänta oss, säger Stefan Svensson.

Detta har hänt

På eftermiddagen den 9 januari åker en polispatrull hem till familjens bostad i Bjärred. Pappan har inte dykt upp till ett viktigt möte på morgonen och arbetsgivaren är orolig. När ingen öppnar bryter sig polisen in i bostaden där de gör den fruktansvärda upptäckten.

Föräldrarna och deras två döttrar är döda.

Polisen går snabbt ut och benämner händelsen som en ”familjetragedi”. Men det rubriceras som mord och en brottsutredning inleds. Polisen är noga med att kommentera att de inte söker en gärningsman utanför huset.

Dagen efter fyndet, arrangerar Lomma kommun en presskonferens där de bland annat berättar att båda flickorna haft hemundervisning under längre tid. En av rektorerna på flickornas skolor berättar även att det handlar om en familj i djup kris.

Senare går polisen ut med att ett avskedsbrev har hittats i bostaden. Enligt brevets innehåll var föräldraparet överens om beslutet att avsluta sina och därefter döttrarnas liv. Anledningen som beskrivs i brevet var att de inte såg någon livskvalitet eller framtid på grund av sina döttrars sjukdomssituation. Brevet var undertecknat av båda föräldrarna.

Man hittade även ett testamente som hade författats och bevittnats kort tid före familjen hittades död.

Publicerad 11 December 2018 11:19