Nu föreslår Trafikverket att lastbilar ska förbjudas omkörning på E6 sträckan Vellinge-Helsingborg.

Nu föreslår Trafikverket att lastbilar ska förbjudas omkörning på E6 sträckan Vellinge-Helsingborg. Foto: Mostphotos

Lastbilar kan få utökat förbud mot omkörning på E6: "Viktig pusselbit"

Ligger nu på Länsstyrelsens bord

E6/SKÅNE.

Förbjud lastbilar att köra om på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Det föreslår Trafikverket för att öka framkomligheten för bilister och säkerhet under rusningstid på sträckan Vellinge-Helsingborg.
– Det är ett förslag bland fler kring hur vi kan komma tillrätta med störningskänslighet och säkra en acceptabel framkomlighet, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Att lastbilar förbjuds omkörning på sträckan Vellinge-Helsingborg vill nu Trafikverket se. Förslaget innebär att lastbilar inte ska få köra om på sträckan under rusningstid mellan tiderna 06 och 09 på morgonen och 16 och 19 på eftermiddagen.

– Vi har sett att det kan uppstå situationer när vi har omkörningar mellan lastbilar, särskilt i rusningstrafiken. Men ett eventuellt genomförande av detta förslag kommer inte att lösa alla problem på E6, men det är en liten men viktig pusselbit, säger Jack Bårström.

Redan i dag finns det omkörningsförbud för lastbilar på kortare delar av E6.

– Det blir väldigt upphackat. Vi tänker oss att det får mer effekt om det gäller på längre sträckor och att det kommer att bidra till bättre efterlevnad.

Men vad det har gett för resultat med omkörningsförbud har gett är teoretiskt, enligt Jack Bårström.

– Det väldigt teoretiskt att mäta en effekt av detta. Men detta är inte en ensam åtgärder, utan vi håller på att planera fler. Vi arbetar utifrån en fyrstegsprincip där vi i första hand ska göra smarta och kostandseffektiva åtgärder, säger han.

Att fatta beslut om ett eventuellt omkörningsförbud på E6 ligger nu på Länsstyrelsens bord.

– Jag kan bara spekulera, men säger man ja kan ett förbud kanske vara på plats inom ett halvår.

Publicerad 10 December 2018 10:35