Charlotta Andersson, nätverket #vistårinteut Skåne. Foto: Privat

Charlotta Andersson, nätverket #vistårinteut Skåne. Foto: Privat

Debatt:

"Agera snabbt för de ensamkommande"

DEBATT. Regeringen kommer att avsätta 195 miljoner i höständringsbudgeten för att hjälpa kommunerna att minska det lidande som vi dagligen möter bland ensamkommande unga. I dag är den genomsnittliga väntan 600 dagar och flera hinner därför hinna fylla 18 år innan de får svar på sin asylansökan. Flera har även blivit uppskrivna i ålder, ett godtyckligt förfarande som kritiserats hårt från olika håll, bland annat inom läkarkåren. Vi ser med fasa fram emot hösten då flera kommer att tvingas flytta från sina hemkommuner och därigenom missa skolan, gode män och det nätverk som de lyckats bygga upp under den här tiden. Det nya statliga bidraget till kommunerna kan lindra konsekvenserna och bibehålla trygghet för de unga. Men då behöver kommunerna agera snabbt och i smart samverkan med civilsamhället.

I dag tvingas de flesta som fyllt 18 år eller blivit uppskrivna att flytta till Migrationsverkets anläggningar som oftast ligger långt bort. Den unge blir i ett slag av med den trygghet som byggts upp. Många unga är skräckslagna inför flytten och väljer därför att stanna eller återvända till kommunen de etablerat sig i; då som hemlösa, antingen på gatan eller hos tillfälliga kontakter. Riskerna med detta är förstås stora. Vi skapar ett skuggsamhälle mitt ibland oss där alternativen är få och vi kan redan se en ökad problematik med missbruk, prostitution och brott.

Regeringen erkänner problemen i och med stödet på 195 miljoner. Det ska enligt regeringen vara administrativt enkelt att få tillgång och använda pengarna. Beloppet till varje kommun är redan uträknat – det baseras på antalet inskrivna asylsökande ensamkommande i kommunen. Kommunerna ges stor frihet i hur pengarna används för målgruppen.

Vi i yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut vill lyfta samverkan mellan kommun och civilsamhälle som en framgångsfaktor för att detta stöd ska ge maximal effekt. Ideella och frivilliga krafter har god erfarenhet av att arbeta med stöd till ensamkommande. Det enastående engagemang som civilsamhället visat sedan hösten 2015 har gång på gång visat kreativitet och medmänsklighet. Frivilliga initiativ såsom Agape i Göteborg och föreningen NordSyd Grästorp har visat hur det är möjligt att genom frivilliga insatser skapa aktiviteter och boende. Liknande initiativ finns i många delar av vårt land.

När regeringen nu tydligt pekar på att kommunerna kan och bör hantera detta problem, finns alltså redan lösningar på plats eller på gång. Dessa tycker vi att kommunerna ska använda sig av. Här finns ett utmärkt tillfälle att hitta kostnadseffektiva former för samarbete och kommunen kan därmed återigen följa Socialtjänstlagens intentioner och ge stöd åt unga upp till 21 år.

Vi menar att det är viktigt att agera snabbt. Många som arbetar frivilligt börjar bli slutkörda av att hitta lösningar på ett växande samhällsproblem. Kommunerna bör därför omgående ange hur man konkret ska använda de väntade pengarna. Många kommuner (bl.a. Uppsala, Tranås, Degerfors och Luleå) har redan fattat beslut att stoppa omflyttningarna, ibland som interimsbeslut, eftersom man anser att frågan är så akut. Uppdrag och ekonomiska medel finns, civilsamhället står redo och vi är beredda att hjälpa till! Vi i det landsomfattande nätverket #vistårinteut kommer noggrant att följa hur kommuner väljer att agera.

Charlotta Andersson, talesperson #vistårinteut Skåne

Publicerad 16 September 2017 09:00