Foto: mostphotos.com

Foto: mostphotos.com

Damm i luften mäts inför spårbygge

Av
Lena Karlsson

ARLÖV. Just nu pågår en mätning av dammpartiklar i luften i Arlövs industriområde. Resultatet ska sedan fungera som referensram inför utbyggnaden av fyra spår mellan Arlöv och Flackarp.
– Vi mäter där det kommer att flyttas stora massor och därmed risken för damm blir stor, säger biträdande projektledare Kristofer Söderberg på Trafikverket.
Den så kallade nollmätningen görs i april och maj månad innan byggandet drar igång i höst.
Den främsta ?orsaken till att partikelmätningen görs är enligt Trafikverket att företag och boende i närheten har uttryckt oro för att bilar och fasader ska bli extra dammiga i samband med fyrspårsutbyggnaden mellan Arlöv och Lund.
– Nu mäter vi så att vi har någonting att jämföra med. Då kan vi faktiskt se om det har blivit mer dammpartiklar i luften eller inte. Det kan vi använda i diskussionen med de boende.
Resultatet av ?mätningen i Arlöv kommer först efter en till två månader. Detta eftersom resulatet måste skickas till analys. Mätning av? partiklar i luften ska även ske i Åkarp där ombyggnaden blir mer omfattande än i Arlöv. Detta då det ska grävas sex meter ner i marken så att spåret på en del av sträckan kan gå genom en 400 meter lång tunnel med en park ovanför.
Men till den mätningen, som sker i höst, ska ny flyttbar utrustning börja användas.
– Fördelen med den är att vi inte  behöver vänta på att resultatet ska analyseras utan kan se direkt vilka halter av partiklar som finns i luften.
I Arlöv ?börjar förberedelserna inför spårbygget vid bangården i höst.
– Då ska bland annat bullervallen flyttas. Annars är inte påverkan i Arlöv lika omfattande som den i Åkarp, säger Kristofer Söderberg.
 I Åkarp kommer två planskilda korsningar att byggas. Den ena byggs på samma plats där Alnarpsvägen korsar järnvägen idag.
– Då slipper vi de långa köerna som det kan bli där när tågen kör förbi.
Den andra planskilda korsningen byggs vid den nybyggda Gränsvägen.
Vilka åtgärder kan ni införa om halten av dammpartiklar är för hög?
– Den vanligaste åtgärden är bevattning. Då sprutar man vatten under tiden som man gräver. På så vis binds partiklarna vid marken istället för att flyga omkring i luften. Ett annat alternativ är att salta. Det är en metod som man brukar använda sig av för att hålla kvar gruset på sommarvägar. Sedan kan det också bli tal om presenningar eller andra skyddsåtgärder.
Kan dammpartiklarna innehålla gifter?
– Det makadam som ligger under järnvägsspåren innehåller föroreningar. Men det tar vi hand om och flyttar till deponi. Annars är det väldigt lite som är förorenat. Så det är vi inte oroliga för.
Utbyggnaden av fyra spår mellan Arlöv och Flackarp ska vara klar år 2023. År 2024 beräknas även utbyggnaden av fyra spår fram till Lund vara klar. 
I samband med utbyggnaden byggs nya stationer i Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund.

Publicerad 22 May 2017 10:00