Tore Bauer och hans grannar har enbart blivit erbjudna L-formade plank vid en uteplats, inte för hela trädgården.

Tore Bauer och hans grannar har enbart blivit erbjudna L-formade plank vid en uteplats, inte för hela trädgården. Foto: Lena Karlsson

Boende efterlyser bullerskydd mot motorvägen

"Vi hör trafiken även på natten"

LOMMA.

Varför gör kommunen inte någonting åt bullret från E6: an? Det undrar Tore Bauer som förutom närheten till motorvägen bor med Malmövägen runt husknuten.

Av
Lena Karlsson

I flera år har frågan om en vall som skydd mot bullret från E6: an diskuterats. Men ännu har ingenting gjorts åt saken. Under tiden får de som bor i närheten leva med ljudet från biltrafiken från två vägar.

– Det blir inte bättre av att folk inte håller hastighetsgränserna på Malmövägen, säger Tore Bauer.

År 1973 flyttade han och hans fru in i sin villa. Under årets lopp har trafiken ökat betydligt på både E6: an och Malmövägen som går precis utanför deras tomt.

– Vi hör trafiken även på natten. Kommunen hävdar att de arbetar med bullersituationen. Men det är ingenting som vi har märkt av, säger Tore Bauer.

De boende i Lomma är dubbelt drabbade av trafikbullret från både E6: an och Malmövägen.

De boende i Lomma är dubbelt drabbade av trafikbullret från både E6: an och Malmövägen. Foto; printsceen

Trafikverket har erbjudit en form av lokala bullerskydd. Men det har paret tackat nej till.

– Vi kunde få ett L-format plank i anslutning till vår ena uteplats. Men det begränsar oss, och hjälper ju inte för de andra delarna av trädgården.

Därför har Tore Bauer istället efterfrågat ett bullerskydd utmed tomtgränsen.

– Men det menar Trafikverket inte är ekonomiskt försvarbart.

Han har därför vänt sig till kommunen men upplever inte att han tas på allvar. Han tycker också att det är anmärkningsvärt att det kan vara så olika i olika kommuner.

– Burlövs kommun bygger en bullervall. Varför fungerar det på östra sidan av E6: an, men inte på denna sidan?

Enligt Lomma kommuns samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson är bullret från E6: an en prioriterad fråga från politikens sida, och därmed även för tjänstemännen.

– Vi vill verkligen hitta en lösning på detta. Det har varit en lång process, men tyvärr har vi inte kommit så långt än.

För att kommunen ska kunna göra någonting måste den själv äga marken. Diskussioner med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pågår hävdar samhällsbyggnadschefen.

– Problemet är att de inte vill sälja marken utan vill byta mark. Vi har köpt mark i Staffanstorp, men det är inte tillräckligt mycket, så vi måste hitta mer innan det kan bli ett byte.

En del av marken mellan E6: an och Malmövägen ägs av en privat ägare, som hittills inte velat sälja.

– Vi hoppas verkligen att vi snart kan hitta en lösning, men jag kan inte säga någonting om när. Vår vision är att bygga någon form av verksamhetsområde kopplat till de gröna näringarna där. Då kan vi även bygga bullerdämpande åtgärder antingen i form av en bullervall eller genom att husen byggs så att de fungerar som bullerdämpande.

Går det inte att göra någon bullerdämpande åtgärd under tiden?

– Nej, jag vet inte vad det skulle vara.

Har ni några planer på att utföra bullerdämpande åtgärder på Malmövägen?

– Det är Trafikverkets väg, så där får jag hänvisa till dem. Vi prioriterar E6: an.

Publicerad 04 June 2019 00:00