Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp får skjuta 200 vitkindade gäss fram till den 1 mars nästa år.

Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp får skjuta 200 vitkindade gäss fram till den 1 mars nästa år. Foto. adobe stock

Nu får universitetet skjuta gäss

Men tillståndet gäller inte i fågelskyddat område

ALNARP.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp har fått tillstånd att skjuta gäss. Detta för att förhindra skador på grödor och betesmarker.

Av
Lena Karlsson

Högst 200 vitkindade gäss får skjutas, och endast på marker som inte är inom fågelskyddat område under tiden 15 mars till 30 september. Detta för att inte störa häckande strandängsfåglar, vadare, måsfåglar och änder.

Förutom att Länsstyrelsen avslår ansökan inom fågelskyddat område gäller tillståndet under flera förutsättningar. Om gässen finns i blandflockar ska andra gåsarter skjutas i första hand. Jakten ska dessutom fördelas så att den får så stor skrämseleffekt som möjligt, och fram till den 20 augusti får endast inte häckande ungfåglar i flock skjutas.

Vid jakten måste även en tränad jakthund vara med. Skyddsjakten ska dessutom bedrivs i kombination med andra skrämselåtgärder som till exempel fågelskrämma, utplacering av fordon eller gömslen.

"För att ge önskat resultat är det viktigt att skrämselåtgärderna byts ut och flyttas runt så att det skapar förvirring och rädsla hos gässen", står det i länsstyrelsens tillstånd.

Tillståndet ges eftersom andra skrämselåtgärder mot gässen inte har hjälpt. Det varar fram till den 31 mars 2020.

Publicerad 01 June 2019 00:00