"Läsning är viktigt för barn och Ugglo är ett annat sätt att läsa böcker på och desto fler tillfällen läsning erbjuds på desto bättre är det för barns språkutveckling", säger Marie Mårtensson förskolechef på Lomma kommun. Foto: Pressbild

Lomma satsar på digitalt läromedel inom förskolan

"Ett sätt att väcka ytterligare nyfikenhet"

LOMMA. Den 1 juli 2019 träder den nya reviderande läroplanen för förskolan i kraft med bland annat högläsning som blir en viktig del i skolans uppdrag. Digitalisering har även blivit ett av målen i läroplanen. Som led i detta har Lomma Kommun tecknat ett avtal med streamingtjänsten Ugglo och får tillgång till över 1500 ljudsatta bilderböcker.

Av
Irene Alengo

Ugglo är ett digitalt bibliotek av ljudbilderböcker som lärare, pedagoger och barn tar del av genom läsplattor och är till för barns läs- och språkutveckling.

Lomma kommun har valt att satsa på det digitala läromedlet eftersom de vill skapa de bästa förutsättningarna för barn och elever i kommunens skolor. Genom rätt verktyg och ständig utveckling av undervisningsmetoderna är planen att ge en undervisning med nya och inspirerade utmaningar för alla elever.

– Läsning är viktigt för barn och Ugglo är ett annat sätt att läsa böcker på och desto fler tillfällen läsning erbjuds på desto bättre är det för barns språkutveckling. Barnen kan själva via en padda läsa eller få röstläsning på svenska eller andra språk. Detta är jättebra för modersmålträning och för barn med endast svenska som modersmål, att få lyssna på andra språk. Tjänsten erbjuder även teckenspråk och TAKK för de barn som behöver det, säger Marie Mårtensson förskolechef på Lomma kommun.

Tjänsten är även till för att barnen skall kunna använda den tillsammans. Detta görs genom att koppla paddan till en projektor där boken kommer upp som storbild på en vägg.

– Vi jobbar med tjänsten på ett värdefullt sätt för barnens lärande. Ett sätt att väcka ytterligare nyfikenhet kring läsning och skriftspråk.

År 2018 gjorde kulturrådet en stor satsning för mer läsning och böcker för förskolor i hela landet. Genom satsningen gavs förskolor över landet möjlighet att köpa in fler böcker till sin verksamhet. Enligt Marie Mårtensson är streamingtjänsten endast ett komplement som inte kommer att ersätta vanliga böcker på förskolor.

– Det är ett komplement till övriga verksamheter, men det är inget som kommer att ersätta böcker, lek utevistelse eller andra delar av vår verksamhet. Grunderna i förskolan är detsamma, sedan så kommer det nya saker hela tiden.

Publicerad 01 June 2019 00:00