Nu har Lommaborna sagt sitt i EU-valet.

Nu har Lommaborna sagt sitt i EU-valet. Foto: adobe stock

Vinnare och förlorare i EU-valet

Lommaborna valde C, SD och KD framför L och MP

LOMMA.

Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är de stora vinnarna i Lomma i valet till EU. Detta på bekostnad av Liberalerna och Miljöpartiet. Det framgår av det preliminära valresultatet från valdagen.

Av
Lena Karlsson

Den största ökningen står Centerpartiet för. År 2014 röstade 5,6 procent av Lommaborna på dem. Det kan jämföras med årets val då 11, 6 procent av kommuninvånarna lade sin röst på dem. Det är en ökning med sex procentenheter.

Den näst största ökningen står Sverigedemokraterna för med 5, 2 procentenheter, från 8 procent till 13, 2.

Även Kristdemokraterna har ökat i jämförelse med förra EU-valet 2014. Då röstade 5, 2 procent av kommuninvånarna på partiet, vilket kan jämföras med årets siffra på 9, 8 procent. Det är en ökning med 4, 6 procentenheter.

Även de två största partierna ökade något. Men Moderaternas ökning på 0, 8 procentenheter i Lomma motsvaras inte av ökningen på riksplan på 3, 2 procentenheter.

Till skillnad från på riksplan där Socialdemokraterna minskade med 0, 8 procentenheter ökade de med en procentenhet i Lomma kommun.

Liberalerna är det parti i Lomma som har minskat mest med en minskning på hela 8, 5 procentenheter, från 16, 8 procent förra valet till 8, 2 procent av rösterna i årets.

På riksplan förlorade partiet 5, 8 procentenheter och lyckades precis klara sig över fyraprocentsspärren.

Även Miljöpartiet minskade rejält från 15,2 procent till 9, 1, alltså en minskning med 6, 1 procentenheter.

Feministiskt initiativ minskade med 2, 1 procentenheter.

Valresultat 2019

M 29,3 procent (+0,8)

S 15,6 procent (+1,0)

SD 13,2 procent (+5,2)

C 11,6 procent (+6)

KD 9,8 procent (+4,6)

MP 9,1 procent (-6,1)

L 8,2 procent (-8,5)

V 1,9 procent (+0,1)

FI 0,3 procent (-2,1)

PP 0,2 procent (-1,3)

Övriga 0,7 procent (+0,2)

Valresultatet är preliminärt. Siffrorna visar andelen av de röstberättigade Lommaborna.

Källa: Valmyndigheten.se

Publicerad 27 May 2019 11:01