En student har fått rätt att likställa ett examensarbete i odontolgi med ett på läkarprogrammet.

En student har fått rätt att likställa ett examensarbete i odontolgi med ett på läkarprogrammet. Foto: adobe stock

Student fick rätt att tillgodoräkna sig examen

Universitet såg inte examen som individuellt arbete

BURLÖV.

En student boende i Arlöv har fått rätt till en plats på läkarprogrammet i Göteborg. Detta efter att överklagandenämnden för högskolan gett studenten rätt.

Av
Lena Karlsson

Studenten ansökte om att få tillgodoräkna sig ett examensarbete i odontologi som motsvarande en kurs med examensarbete inom läkarprogrammet.

Men Göteborgs universitet avslog ansökan med motiveringen att examensarbetet inte är skrivet individuellt, något som är ett krav på läkarutbildningen. Universitetet anser inte att det går att urskilja i studentens arbete vad som är individuellt presterat.

Den sökande överklagade beslutet med motiveringen att de två studenterna bedömts individuellt, även om examensarbetet på grund av lärarbrist måste göras tillsammans.

Överklagandenämnden har tidigare konstaterat att det inte finns något som hindrar att ett examensarbete som genomförs tillsammans med en annan student kan utföras självständigt. Därför ger nämnden studenten rätt.

Publicerad 07 May 2019 00:00