Barbro Henriksson bland de djur som användes i undervisningen.

Barbro Henriksson bland de djur som användes i undervisningen. Foto: Lena Karlsson

Två nya böcker och fynd på vinden bakom historisk dag

"Vi förvånades över att de bara låg där och skräpade"

ALNARP.

Två böcker och några historiska fynd på en vind i Alnarp. Det är upprinnelsen till den Alnarpshistoriska dag som äger rum i just Alnarp den 19 maj.

Av
Lena Karlsson

Det var Barbro Henriksson från Skånska lantbruksmuseerna och Göran Thomé som är uppvuxen i Alnarp som gjorde fynden.

– Vinden på ”lantan” skulle röjas. Då räddade vi några stora elevkurstavlor med alla elever som gått på lantbruksinstitutet och lantbruksskolan, säger Barbro Henriksson.

Barbro Henriksson visar upp de pedagogiska frukterna som de hittade på vinden.

Barbro Henriksson visar upp de pedagogiska frukterna som de hittade på vinden. Foto: Lena Karlsson

De stora tavlorna med studenter är bara en bråkdel av alla som funnits genom åren sedan det började bedrivas undervisning i Alnarp 1862.

– Men vi lyckades rädda några dussin av dem i alla fall.

Utöver tavlorna kommer en fruktsamling som skänkts från Nordiska museet, och som Barbro Henriksson och Göran Thomé hittade i en låda med skräp uppe på vinden.

– De tyckte vi var riktigt kul att hitta. De användes i undervisningen från 1900-talets början.

Båda förvånades dock över att dessa historiska föremål kunde ligga och skräpa på vinden.

– Vi vet egentligen ingenting om dem, men vi förvånades över att de bara låg där i en låda med skräp.

På vinden hittade Barbro Henriksson bland annat denna elevkurstavla från 1917-18.

På vinden hittade Barbro Henriksson bland annat denna elevkurstavla från 1917-18. Foto: Lena Karlsson

Nu hoppas museiföreningen att SLU kan hjälpa dem ett förråd att förvara de historiska föremålen i.

– Det är sorgligt att så mycket har försvunnit. Vi önskar att man såg mer till det historiska perspektivet.

Under Alnarpshistorisk dag den 19 maj presenteras dessutom två böcker om Alnarp. Förutom Alnarpsliv av Göran Kritz och Boel Sandeskär presenteras boken Alnarp – den gröna ön skriven av Eva Wrede och med foto av Emma Larsson.

De flesta av programpunkterna sker i aulan Terra Nova och sal Myllan i Agricum. Förutom flera föredrag och utställningar blir det musik med messingsoktetten Kung Oscar och veterantraktorutställning med inte mindre än 20 ekipage.

Publicerad 06 May 2019 00:00