Två förskolor stängs i höst.

Två förskolor stängs i höst. Foto: adobe stock

Två förskolepaviljonger läggs ner till hösten

Beräknas finnas 147 färre barn än beräknat

BJÄRRED/BORGEBY.

Två förskolor som bedrivs i paviljonger stängs i höst. Orsaken är att antalet barn har minskat i de norra delarna av kommunen.

Av
Lena Karlsson

Emils förskola i Borgeby och paviljongen för Äppelgårdens förskola i Bjärred läggs ner i höst. Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat. Men några uppsägningar av tillsvidareanställd personal ska det inte bli.

"Skattemedel ska inte användas till dyra paviljonglösningar"

– Eftersom barnantalet minskar drastiskt i Bjärred är barn- och utbildningsnämndens beslut bra för förskolans verksamhet. De skattemedel vi förfogar över ska användas till personal och inte till dyra tillfälliga paviljonglösningar. Personalen är den viktigaste resursen och de som gör skillnad för barnens utveckling, uppger förvaltningschef Martin Persson på kommunens hemsida.

De barn som idag går i paviljongen på Äpplegårdens förskola får plats inom Äppelgårdens förskola eller Trollets förskola. Vilken förskola som barnen på Emils förskola kommer att gå på är ännu inte klart. Men enligt kommunens hemsida är målsättningen att "intakta barngrupper med personal kan flyttas så att det blir så få oönskade förändringar som möjligt."

Enligt befolkningsprognosen inför hösten 2019 beräknas förskolorna i norra kommundelen ha 147 färre barn. Det beror både på att de som flyttar in till kommundelen har äldre barn, att födelsetalet har gått ner och att planerade utbyggnader har senarelagts.

År 2022 ska en ny förskola vara byggd på samma plats där Majas förskola tidigare låg. När den är klar kommer även paviljongerna vid Tulpangårdens förskola tas bort.

Torsdagen den 25 april hålls ett möte för barnens vårdnadshavare på Emils förskola.

Publicerad 17 April 2019 00:00