En fråga som lyfts i den nya campusplanen är om slottet ska användas av SLU i framtiden.

En fråga som lyfts i den nya campusplanen är om slottet ska användas av SLU i framtiden. Foto: Arkiv/Lena Karlsson

Nya framtidsscenarier har tagits fram för campus i Alnarp

Men frågan om en tågstation hänger fortfarande i luften

ALNARP.

I cirka ett år har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp och Akademiska hus arbetat med att ta fram en campusplan. Nu har tre möjliga framtidsscenarier tagits fram.

Av
Lena Karlsson

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har ambitionen att inom tio år fördubbla antalet studenter. På campus i Alnarp betyder det att det kommer behövas allt från fler studentbostäder till lokaler för forskning och andra verksamheter.

– Campusplanen ska ses som en vägledning för att göra kloka, långsiktiga val när den fysiska miljön ska utvecklas för att stödja SLU:s verksamhet och Akademiska Hus uppdrag. Med campusplanen får vi ett gemensamt ramverk för möjligheter och konsekvenser av olika alternativ, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdeschef på Akademiska Hus i ett pressmeddelande. 

"Vi får ett gemensamt ramverk"

Den första av de tre platserna som enligt planen kan utvecklas är området längs Sundsvägen som delar campus i en nordlig del och en sydlig del. Där ingår bland annat Alnarpsparken. Den andra platsen som pekas ut i campusplanen är de västliga delarna av campus där de flesta forskningsmiljöerna finns. Den tredje är den östliga delen vid historiska Alnarpsgården där utbildningsmiljöerna finns.

– Den reviderade campusplanen kan ses som ett startskott för ett omfattande förändringsarbete för att tillvarata Campus Alnarps potential i en tid då behovet av kunskap är större än någonsin. SLU har mycket kunskap bland medarbetare och studenter som direkt kan omsättas i arbetet inte minst inom landskapsarkitektur, säger Håkan Schroeder som är dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU.

"Vi för konstruktiva samtal"

En fråga som kommer att påverka den framtida utvecklingen av området, men som fortfarande hänger i luften, är Alnarps station. Diskussioner om finansieringen förs mellan SLU, Lomma kommun och Akademiska hus.

– Vi för väldigt konstruktiva samtal, men det är en del beslut som måste tas innan vi kan komma överens om något. Men vi vill väldigt gärna ha en tågstation här. Det hade betytt väldigt mycket för utvecklingen av området, säger Håkan Schroeder som hoppas på att ett beslut kan tas i maj.

Publicerad 15 April 2019 00:00