Pendlare som använder Burlövs station får använda den tillfälliga passagen under järnvägen för att komma till plattformen.

Pendlare som använder Burlövs station får använda den tillfälliga passagen under järnvägen för att komma till plattformen. Foto: Lena karlsson

Så påverkas du av spårbygget mellan Arlöv och Lund

Men först år 2024 beräknas utbyggnaden var klar

BURLÖV.

Förberedelserna inför byggandet av fyra spår mellan Arlöv och Lund pågår för fullt. Södra stambanan ska byggas ut från två till fyra spår samtidigt som stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om. Det innebär en del trafikstörningar längs spåret. Här listar vi några av dem.

Av
Lena Karlsson

Burlövs station. En ny tillfällig tunnel under Burlövs station har öppnat, vilket innebär nya vägar till plattformarna. Den tillfälliga passagen har gjorts så att en banvall och permanenta spår på västra sidan kan byggas.

I april öppnar Kronetorpsvägen för biltrafik igen.

I april öppnar Kronetorpsvägen för biltrafik igen. Foto: Lena Karlsson

Kronetorpsvägen. Järnvägsbron över Kronetorpsvägen började byggas förra sommaren. Efter årsskiftet började arbetet med brovalvet. Det innebär att vägen måste stängas av. Men trots att arbetet inte är färdigt än beräknas vägen öppna för trafik igen i mitten av april, om än i begränsad omfattning och enbart för biltrafik, och alltså inte för cykel- och gångtrafikanter. Men år 2020 kommer vägen att stängas av igen då den gamla bron ska rivas och den nya byggas.

Lommavägen. I april stängs Lommavägen i Hjärup av för trafik. Detta eftersom arbetet med de tillfälliga järnvägsspåren börjar då. Lommavägen beräknas vara avstängd fram till slutet av 2022. Under tiden finns alternativa vägar.

Vragerupsvägen. I Hjärup öppnar den tillfälliga bron vid Vragerupsvägen när Lommavägen stängs. I Hjärup är nu Banvallsvägen öppen för trafik, och den tillfälliga stationen vid Banvallsvägen håller på att byggas.

Åkarps station. Den tillfälliga stationen bredvid den nuvarande håller på att byggas, liksom passagen under spåren. Bygget för kulverten för Alnarpsån är dock framflyttad då ledningsarbetena kring den var mer komplexa än väntat.

Lomma station. Bygget av en ny Lomma station pågår. År 2020 beräknas pågåtåget trafikera Lommabanan.

Lund-Flackarp. Nyligen godkände regeringen byggandet av sträckan mellan Lund och Flackarp. Det innebär att järnvägen Lund-Arlöv kan börja byggas år 2020. Den beräknas vara klar år 2024. Budgeten är på cirka 5, 4 miljarder.

Publicerad 07 April 2019 00:00