Burlöv hade 2018 lika många lägenhetsinbrott per 100 000 invånare som Stockholm.

Burlöv hade 2018 lika många lägenhetsinbrott per 100 000 invånare som Stockholm. Foto: abobe stock

Burlöv toppar statistiken över lägenhetsinbrott

De ligger på samma nivå som Stockholm

BURLÖV.

Förra året anmäldes 5243 lägenhetsinbrott i landet. Det är den lägsta siffran sedan 2004. Värst drabbade är Burlöv och Stockholm.

Av
Lena Karlsson

Förra året anmäldes 148 fullbordade lägenhetsinbrott per 100 000 invånare i Burlövs kommun. Det är exakt lika mycket som i Stockholm.

Men om man ser till antalet fullbordade lägenhetsinbrott i Burlöv är siffran betydligt lägre än i Stockholm.

I Burlövs kommun anmäldes 27 lägenhetsinbrott. Det kan jämföras med 1415 anmälningar i Stockholm.

Lund är den kommun i landet med näst flest lägenhetsinbrott per 100 000 invånare, nämligen 134 anmälningar. I antal inbrott motsvarar det 164 lägenhetsinbrott.

I Lomma kommun är motsvarande siffror för 29 anmälningar per 100 000 invånare och sju i antalet anmälda inbrott.

Siffrorna som bygger på statistik från Brottsförebygande rådet som Hem & Hyra presenterar i en artikel.

Publicerad 04 April 2019 00:00