Detaljplanen för Bjärreds centrum ha överklagats till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen för Bjärreds centrum ha överklagats till mark- och miljödomstolen. Foto: Patrik Svedberg

Kommuninvånare överklagar detaljplan för Bjärreds centrum

Hävdar att det är för höga petroleumhalter i marken

BJÄRRED.

Detaljplanen för Bjärreds centrum har överklagats av en kommuninvånare. Frågan ska nu avgöras i mark- och miljödomstolen.

Av
Lena Karlsson

Överklagan gäller främst planerna på att bygga på bensinmackstomten. Synpunkten som framförs är att marken har alldeles för höga värden av petroleumprodukter och därför inte är lämplig för varken bostäder eller butiker.

En annan synpunkt som framförs i överklagan är att kommunen inte bygger några hyresrätter. Detta ”trots att det är deras skyldigheter enligt svensk lagstiftning detta skall skrivas in i en eventuell detaljplan. Inga hyresrätter har Lomma kommun byggt de senaste 20 aren samtidigt som man detaljplanerat over 1000 bostäder”.

En annan fråga som kommuninvånaren tar upp i sin överklagan är att en kulturbyggnad i närheten av centrum har rivits utan rivningstillstånd. Överklagaren yrkar därför på att ett korsvirkeshus med stråtak ska återskapas av kommunen.

Läs mer:

"Planen för Bjärreds centrum klubbad"

"Nu byggs macken i Flädie"

"Kommunen vill testa bågformade hus"

Publicerad 21 March 2019 00:00