De blivande landskapsarkitekterna Calle Holmberg och Cecilia Smedbro.

De blivande landskapsarkitekterna Calle Holmberg och Cecilia Smedbro. Foto: Elisaveta Gräsbeck

Landskapsarkitekter visar Burlöv i kubik

I två månader har studenterna närstuderat kommunen

ALNARP/BURLÖV.

Dialog med en plats. Det är det övergripande temat för en kurs som landskapsarkitekterna som går andra årskursen nu presenterar i form av en utställning. Förutom gestaltningar i foajén och i ateljén finns åtta paviljonger med skilda uttryck på Alnarpsgårdens innergård.

Av
Lena Karlsson

Svarta marknaden, en genväg, ett tänkt performance vid Sockerbitstorget, en kupol och svindlande höjder. Det är några av utgångspunkterna för de paviljonger som ingår i landskapsarkitekternas utställning.

Calle Holmberg och Cecilia Smedbro vid paviljonen kupolen.

Calle Holmberg och Cecilia Smedbro vid paviljonen kupolen. Foto: Elisaveta Gräsbeck

– I år har vi valt att sätta samman alla på en plats. Vi har funderat mycket på hur de ska samspela med varandra, om man ska kunna ta sig igenom dem via en dörr eller något annat, säger en av de blivande landskapsarkitekterna i andra årskursen Cecilia Smedbro.

Kupolen heter en av paviljongerna som är tapetserad med affischer, bland annat med texten ”Kupolen från djävulskap till gemenskap”. Den är inspirerad av teveserien The Doom där ett hölje i form av en kupol omger världen.

– De vill rädda Burlöv genom att sätta en glaskupol över så att ingen varken kan komma in eller ut därifrån, förklarar Calle Holmberg.

Idén är att Burlöv ska skyddas inom en kupol.

Idén är att Burlöv ska skyddas inom en kupol. Foto: Elsaveta Gräsbeck

Från kupolen leder vägen ut genom ett hål i väggen till paviljongen Genvägar. Det är en tolkning av höghusområdet Svenshög, som är en del av miljonprogrammet, i Arlöv.

– Vi läser mycket om att man måste prata med folk på plats och se hur de rör sig innan man bygger. Genom att studera fotspåren i snön kan man se hur många som går på en plats.

Den öppna paviljongen består av tre svarta höghusblock. Någon meter bredvid slingrar sig en genväg i form av en gång gjord av träplattor.

– Ja, om det visar sig att alla tar en genväg på en annan plats än där man har byggt, så är det ett tecken på dålig planering, säger Cecilia Smedbro.

Cecilia Smedbro och Calle Holmberg på en av Svenshögs höghus. Genvägar är namnet på paviljongen.

Cecilia Smedbro och Calle Holmberg på en av Svenshögs höghus. Genvägar är namnet på paviljongen. Foto: Elisaveta Gräsbeck

Hon är med i gruppen som har utformat paviljongen Svarta marknaden som utgår från Burlöv center.

– Med vår paviljong vill vi visa vilka barriärer konsumtionen kan ha för olika grupper. Varför ska allting bara kretsa kring Burlöv center? Det är inte alla samhällsgrupper som har tillgång till konsumtionen.

Därför har de istället hittat en plats i Burlöv där en svart marknad skulle kunna hållas utanför konsumtionssamhället. Då det även ingick i uppgiften att hitta en syskonplats i Malmö presenterar de parallellt en på en gräsmatta i Hyllie.

Vid Sockerbitstorget i Arlöv har en annan grupp studenter planerat en tänkt performance. Enligt den skulle de lägga sig ner på de hård trafikerade vägarna omkring för att på så vis blockera trafiken med sina kroppar.

Cecilia Smedbro och Calle Holmberg i en paviljong där ramperna symboliserar mentala och fysiska barriärer.

Cecilia Smedbro och Calle Holmberg i en paviljong där ramperna symboliserar mentala och fysiska barriärer. Foto: Elisaveta Gräsbeck

I den grupp som Calle Holmberg ingår i har de blivande landskapsarkitekterna utgått från boken Svindlande höjder av Emily Brontë, men också från ett holistiskt perspektiv och virtual reality. Han beskriver det också som normbrytande.

– På Svenshög upptäckte vi att många tog med sig kundvagnarna från Burlöv center hem. Därför tycker vi att man i planerandet av ett bostadsområde i Kronotorp borde planeras utifrån att de som bor där tar hem kundvagnarna.

Lugnet före stormen heter denna tornado uppbyggd av kuber.

Lugnet före stormen heter denna tornado uppbyggd av kuber. Foto: Elisaveta Gräsbeck

Utställningen Burlöv i kubik har vernissage den 19 mars klockan 16 och 20 och varar sedan till den 25 mars. Paviljongerna på Alnarpsgårdens innergård står kvar terminen ut.

Publicerad 19 March 2019 10:27