Bygget startade innan startbesked beviljats.

Bygget startade innan startbesked beviljats. Foto: mostphotos

Får böta för byggstart innan startbesked

Riskerade sanktionsavgift på över en halv miljon

LOMMA.

En byggherre som sökt och fått bygglov för att uppföra en radhuslänga får böta över 130 000 kronor. Detta då hen inte inväntade startbesked. Men från början riskerade personen att få böta över en halv miljon.

Av
Lena Karlsson

Det var i början av januari som kommunens byggenhet besökte bygget. Då konstaterades att grundläggningen för sex radhus hade påbörjats.

Miljö- och byggnadsnämnden hade gett bygglov redan i slutet av september 2018. Men eftersom en bygglovspliktig åtgärd inte får påbörjas innan nämnden gett startbesked måste byggherren betala nu en avgift.

I ett yttrande har hen förklarat att hen trodde att startbeskedet bara var en formsak. Detta då hen efter ett tekniskt samråd skickat in de kompletterande handlingar som byggenheten krävt. Till sitt försvar uppgavs även medicinska och personliga skäl.

Från början skulle byggherren betala över en miljon i sanktionsavgift, något som efter hens yttrande halverades till drygt en kvarts miljon.

Men när miljö- och byggnadsnämnden tog beslut i ärendet den 26 februari tyckte den inte att avgiften stod i proportion till den genomförda åtgärden.

Därför sänkte den därför till en fjärdedel av det ursprungliga beloppet.

Byggherren ska nu betala en byggsanktionsavgift på över 130 000 kronor istället för

Publicerad 19 March 2019 00:00