Anders Nyquist framför en av de platser som han varit med om att planera.

Anders Nyquist framför en av de platser som han varit med om att planera. Foto: Lena Karlsson

"När jag började fick jag förklara var Lomma ligger"

Planeringschef Anders Nyquist går i pension efter många år i kommunens tjänst

LOMMA.

I 32 år har Anders Nyquist arbetat som samhällsplanerare och planeringschef i Lomma kommun. När han nu går i pension kan han blicka tillbaka mot en tid präglad av många förändringar.

Av
Lena Karlsson

– Det har hänt jättemycket. När jag började på 1980-talet och pratade med någon i Stockholm fick jag förklara var Lomma ligger. Nu är orten känd på ett helt annat sätt, säger Anders Nyquist.

Det har blivit många planer i Lomma under årens lopp.

Det har blivit många planer i Lomma under årens lopp. Foto: Lena Karlsson

Som planeringschef har han i allra högsta grad varit delaktigt i utvecklingen. Från att ha varit en mindre industriort med tegelbruk och eternittillverkning har Lomma förvandlats till en pendlingskommun som många barnfamiljer vill flytta till.

– Sedan jag började här har invånarantalet ökat med 50 procent. Då var vi drygt 16 000 och nu är vi nästan 25 000 invånare, säger Anders Nyquist som under årens lopp analyserat de demografiska siffrorna.

"Jag är uppvuxen vid vattnet"

Själv flyttade han till Lomma 1991 från Lund där han hade jobbat på Fastighetskontoret och Stadsarkitektkontoret. Förutom att komma närmare barnens morföräldrar var närheten till havet en starkt bidragande orsak till flytten.

– Jag är uppvuxen vid vattnet i Oskarshamn. Sedan är det mycket lugnare i Lomma än i Lund.

Överhuvudtaget är han väldigt nöjd med sitt yrkesliv på Lomma kommun. Förutom kollegorna inom kommunen har han haft många andra samarbeten.

Anders Nyquist ser fram emot Framtidens Bjärred.

Anders Nyquist ser fram emot Framtidens Bjärred. Foto: Lena Karlsson

Ett som han särskilt har uppskattat är det med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp.

– Det har varit väldigt stimulerande och utvecklande. Det har funnits många beröringspunkter.

Under hans tid som planeringschef har många byggprojekt drivits igenom. Den allra största är utbyggnaden av Lomma hamn som fortfarande pågår.

– Den har ju sina utmaningar med avfallet från den gamla eternitfabriken och sopdeponier.

Under Anders Nyqvists tid som planeringschef har även Lomma centrum förändrats. Det gamla Centrumhuset har rivits och nya hus byggts upp kring torget. I Bjärred har de nya bostadsområdena Mellanvången och Högsäter vuxit fram.

– Vi hade ju även planerat ännu ett nytt bostadsområde i Bjärred men fick nej av länsstyrelsen i sista stund. Det var en stor besvikelse, för de hade godkänt allting innan, men ändrade sig plötsligt. Så vi fick titta på förtätning istället.

"Det var en stor besvikelse"

Nu ser han fram emot att projektet Framtidens Bjärred mellan Bjärred och Borgeby ska förverkligas.

I mer än 25 års tid har han varit med om att arbeta för att få pågatåg till Lomma, något som nu blir verklighet år 2020.

– Tillsammans med våra grannkommuner har vi arbetat för att få ett yttre godsspår, men det ville inte Trafikverket. Nu ser vi istället fram emot att det blir nya stationer i Alnarp och Flädie, så att det så småningom kan bli halvtimmestrafik istället för entimmestrafik med persontågen.

"Vi bor i en fantastisk kommun"

En sak som Anders Nyquist gärna lyfter fram är kommunens miljöarbete.

– När jag började här pratade man inte om klimatfrågor överhuvudtaget. Men det har vi tagit hänsyn till i byggprocessen under senare år.

Har du något du vill säga till kommuninvånarna?

– Ja, vi bor i en fantastiskt bra kommun. Det roliga är att här finns ett balanstänk. Samtidigt som kommunen växer och förändras är det en ansvarstagande kommun som är mån om att bevara naturen. Flera naturreservat, även ute till havs, har bildats under min tid här. Det är någonting som kommuninvånarna kan vara stolta över.

Vad ska du göra nu när du har gått i pension?

– Förutom att promenera vid havet ska jag spela mer golf. Jag tänker ta golfbagen med mig och resa runt i landet och hälsa på vänner. Jag kommer också att fortsätta att släktforska tillsammans med min 93-åriga mamma. Körsång är ett annat stort intresse. Även om vi har druckit gravöl för manskören Gyllins Drängar kommer vi fortsätta att sjunga.

Publicerad 15 March 2019 10:47