Den 26 maj är det val till EU i Sverige.

Den 26 maj är det val till EU i Sverige. Foto: adobe stock

Lomma hade fjärde högsta valdeltagandet till EU

Danderyd toppar listan över landets kommuner

LOMMA.

Vid förra valet till EU var Lomma en av de fem kommuner med högst valdeltagande i landet. I Skåne är det bara Lundaborna som var flitigare på att gå till valurnorna. Det framgår av siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Av
Lena Karlsson

Hela 63 procent av de röstberättigade i Lomma kommun utnyttjade sin rösträtt i valet till EU senast det begav sig år 2014. Det är bara en procentenhets skillnad från Lund där 64 procent gick till valurnorna.

LÄS MER:

"Lommaborna flitigaste väljarna"

I hela landet var motsvarande siffra 51 procent. Det är en ökning med cirka tio procentenheter sedan valet 1995.

– Det är det högsta valdeltagandet till Europaparlamentsval som vi har haft hittills i Sverige. Det har varit en stegrande ökning i de tre senaste valen, säger Linda Berg, statsvetare och föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

"Det allra högsta vi har haft hittills"

Allra högst valdeltagande i landet 2014 hade Danderyd med 69 procent. Det är mer än dubbelt så mycket som det lägsta valdeltagande i landet som uppvisades i Haparanda, där 34 procent av de röstberättigade gick och röstade. Lägsta siffran i Skåne uppvisar Bjuv med 36 procent, vilket är fjärde lägst i hela landet.

LÄS MER:

"Klyftan har aldrig varit större"

För Nyhetsbyrån Siren förklarar Linda Berg att det finns två olika möjliga perspektiv på hur valdeltagandet till EU kan bli den 26 maj i år.

En teori är att media, väljare och partier egentligen enbart bryr sig om val på den nationella nivån, och att den utdragna regeringsbildningen har lett till ett missnöje bland väljarna. För att straffa sittande regering kan väljarna avstå från att rösta i EU-valet, vilket då kan leda till ett lägre valdeltagande.

– Å andra sidan stöder inte svenska analyser av väljarbeteende den teorin i särskilt hög utsträckning. I Sverige har vi ända sedan 1970-talet och framåt för varje val sett en ökande andel människor som väljer att rösta på olika partier till olika nivåer, både lokalt, regionalt och till Europaparlamentsvalet.

LÄS MER:

"Lomma hade det högsta valdeltagandet i Skåne - igen"

Statsvetare Linda Berg förklarar vidare för Siren att fyra av tio väljare röstade på ett annat parti i Europaparlamentsvalet än i riksdagsvalet 2014. Detta hade att göra med enskilda kandidaters popularitet och att valen handlade om olika sakfrågor.

"Svårt att sia på förhand hur det kommer att bli"

Inte minst med tanke på att det just nu är ett stort fokus på europeiska frågor och politik i media, skulle det senare perspektivet tala för ett högre valdeltagande.

– Eftersom de här två sakerna inträffar samtidigt, så är det svårt på förhand, och särskilt innan den aktiva kampanjen från de politiska partierna har satt igång, att sia exakt om hur utfallet kommer att bli. Gissningsvis skulle jag inte tro att det blir någon dramatisk minskning av valdeltagandet, utan snarare att det hamnar på ungefär samma nivåer eller kanske till och med ökar lite, säger Linda Berg till Nyhetsbyrån Siren.

Högst valdeltagande

Danderyd 69 procent

Lidingö 64 procent

Lund 64 procent

Lomma 63 procent

Täby 62 procent

Riket 51 procent

Publicerad 14 March 2019 00:00