Förre miljö- och byggnadsnämndens ordförande Jerrry Ahlström (M)föreläggs att riva en olovlig byggnad.

Förre miljö- och byggnadsnämndens ordförande Jerrry Ahlström (M)föreläggs att riva en olovlig byggnad. Foto: Arkiv/Lena Karlsson

Politiker i kommunstyrelsen måste riva olovlig byggnad

Tidsfristen för det tillfälliga bygglovet har gått ut

UPPDATERAD/LOMMA.

Politikern Jerry Ahlström (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, har i 15 år haft tillfälligt bygglov för en hangarliknande förrådsbyggnad. Nu har miljö- och byggnadsnämnden beslutat att han måste riva den.

Av
Lena Karlsson

Det var efter en anmälan om att tidsfristen för det tillfälliga bygglovet gått ut som kommunens byggenhet besökte platsen. Då konstaterades att förrådet som ligger utanför detaljplanerat område fortfarande fanns kvar. Detta trots att det inte finns något giltigt bygglov.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för tio år, och kan efter ansökan förlängas med fem år i taget. Endast för särskilda ändamål kan det överstiga 15 år.

Jerry Ahlström, som själv har varit ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, och hans fru, fick första gången tillfälligt bygglov den 27 juni år 2002. Efter det har det förlängts fram till den 27 juni 2017.

Några dagar innan dess, den 13 juni, kom en ny ansökan in till nämnden. Men den 11 december 2018 avslogs denna med motiveringen att det tillfälliga bygglovet varat i över 15 år.

Men trots att beslutet har överklagats till länsstyrelsen beslutade miljö- och byggnadsnämnden vid nämndsmötet den 26 februari i år att Jerry Ahlström och hans fru ska riva förrådsbyggnaden. Detta inom tre månader från att beslutet vunnit laga kraft.

Om det inte sker kan åtgärden, som det står i beslutet, ”genomföras på den försumliges bekostnad”. Nämnden kan även fatta beslut om vite.

"Jag skulle bara ha den under några år"

I en skriftlig kommentar till Lokaltidningen uppger Jerry Ahlström att han inte är förvånad över nämndens beslut, och att det alltid har varit hans avsikt att riva hangaren.

– Jag skulle bara ha den under några år. Omständigheter som varit utanför min påverkan har gjort att jag behövt förlänga det tidsbegränsade bygglovet flera gånger.

Orsaken till att han överhuvudtaget byggde hangaren var för att han ville ha någonstans att bevara byggmaterial och annat i väntan på bygglov för ett garage.

– Kommunen gav bygglov till garage men gav mig samtidigt en felaktig baskarta så det blev en långdragen process med kommunen, lantmäteriet, grannar med flera för att jag skulle kunna bygga.

Jerry Ahlström uppger även som orsak att det i samband med att området skulle få en detaljplan blev en ”segdragen historia med avslag/avvisning i högre instans och återförvisning till kommunen”.

En annan omständighet som han tar upp till sitt försvar är att det när han sökte bygglov fanns möjlighet till tillfälligt bygglov i 20 år.

– Därmed skulle det inte vara några problem att förlänga mitt lov till 2022, men nämnden har inte gått på min linje utan tolkat den nya plan- och bygglagen att den skall retroaktivt gälla gamla bygglov vilket jag inte tycker är ok. Hur skulle det se ut om vi ändrade lagar retroaktivt. Därför har jag överklagat beslutet.

Nu satsar Jerry Ahlström på att bli klar med garaget för att sen riva hangaren.

– Vi skyndar på med bygget av garaget så mycket vi kan och hoppas att vi ska vara klara innan tre månaders perioden ens startar så att vi inte behöver belasta rättsväsendet med dessa typer av ärenden.

Publicerad 11 March 2019 00:00