Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson (M).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson (M). Foto: privat

Lomma tar hem SFI-undervisningen

Buns ordförande: "Det kommer att gynna integrationen"

LOMMA.

Sedan flera år tillbaka får nyanlända som bor i Lomma kommun åka till andra kommuner för att läsa svenska. Men från och med i höst kommer SFI-undervisningen att bedrivas på hemmaplan.

Av
Lena Karlsson

Den största anledningen till att kommunen vill bedriva undervisningen i egen regi är att det har blivit ett ökat tryck på undervisningen i Lund, där de flesta SFI-eleverna i Lomma går idag.

– De har fått så pass lång kö att de måste prioritera de som som bor i den egna kommunen. Då måste vi förhålla oss till detta, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson (M).

"Det kanske till och med blir billigare"

Eftersom nyanlända nu inte längre kan garanteras plats i grannkommunerna har nämnden beslutat att utbildningen ska bedrivas på Vinstorpskolan i Lomma.

– Men en förutsättning för att vi skulle ta beslutet är att det skulle vara kostnadsneutralt. Jag kan inte säga det med säkerhet men det kan till och med bli billigare att driva det själv.

Under 2019 ska Lomma kommun ta emot 61 nyanlända. Av dessa beräknas 25 efterfråga utbildning i svenska för invandrare, SFI.

"Kommer snabbare in i det svenska samhället"

I dag kostar en extern plats cirka 61 200 kronor per elev. Enligt beräkningar som Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid skulle kostnaden att driva undervisningen i egen regi bli 52 600 kronor per elev.

Detta under förutsättning att det blir två grupper på sammanlagt 32 elever med undervisning i lokaler som inte kräver någon extra kostnad för hyra. Men 200 000 kronor för anpassning av lokalerna är avsatta.

– Vi bedömer att SFI-utbildningen kan få plats på Vinstorpskolan tillsammans med Kulturskolan, säger Fredrik Axelsson.

Enligt beräkningar från förvaltningen ska det anställas en och en halv lärartjänst, en studiehandledare och även en något utökad studievägledning.

Enligt skollagen ska SFI-undervisning garanteras inom en till tre månader. Vid inköp av externa platser varierar kötiden mellan två och tre månader. Genom att driva undervisningen i egen regi beräknas kommunen kunna garantera en plats enligt lagen.

– Vi menar att detta kommer öka integrationen. Om nyanlända kan börja läsa svenska snabbare kommer de också snabbare in i det svenska samhället.

Just nu köper Lomma kommun 94 externa SFI- platser. Av dessa är 68 i Lunds kommun, 14 i Burlöv och 5 i Kävlinge och 7 i Åkarp.

Publicerad 07 March 2019 00:00