I fjor färdigställdes 110 hyreslägenheter i kvarteret Nian och 64 är bostadsrätter i Lomma Hamn.

I fjor färdigställdes 110 hyreslägenheter i kvarteret Nian och 64 är bostadsrätter i Lomma Hamn. Foto: Arkivbild/Mostphotos.com

Fler bostäder och invånare i Lomma kommun

LOMMA. Under 2018 ökade Lomma kommun sitt invånarantal med 500 personer. Det visar preliminära siffror.

Åldersgruppen 1-3 år minskade samtidigt som antalet barn i åldersgruppen 10-12 år ökade. Statistiken visar också att fler invånare i åldern 19–24 år bor i kommunen. Jämfört med prognosen har invånarantalet ökat med 97 fler personer.

Under samma period färdigställdes 191 bostäder, varav 110 är hyreslägenheter i kvarteret Nian och 64 är bostadsrätter i Lomma Hamn.

Totalt finns i dag 9 500 bostäder i kommunen. 62 procent är småhus, 30 procent är bostadsrätter och 8 procent är hyreslägenheter.

Publicerad 11 February 2019 10:29