Burlöv var enda godkända skånska kommun 2017.

Burlöv var enda godkända skånska kommun 2017. Foto: Mostphotos.com

Burlöv bäst i klassen på koll av rökförbud

Enda skånska kommunen som fick godkänt för tillsynen 2017

BURLÖV.

Det utökade rökförbudet på offentliga platser den 1 juli i år medför också ökade krav på tillsyn. Bördan läggs på kommunerna. I länsstyrelsernas tobakstillsyn för 2017 fick emellertid bara en skånsk kommun godkänt – Burlöv.

Av
Mattias Grenholm

Det är nyhetsbyrån Siren som har gjort en sammanställning över hur tobakstillsynen efterlevs i landets kommuner. Det visar sig att två tredjedelar av landets kommuner får underkänt av Folkhälsomyndigheten. Bland de skånska kommunerna handlar det om hela 32 av 33 stycken som inte lever upp till kraven.

Den enda kommunen i Skåne som får helt godkänt för sitt tillsynsarbete vid rökfria miljöer under 2017 är Burlöv. Kommunens miljöinspektör Ylva Westerström tillträdde sin tjänst i maj 2018 och vill därför inte ta åt sig äran för 2017 års goda inspektionsarbete.

– Men mina företrädare var ute och gjorde många inspektioner av annat på skolor och förskolor och då kontrollerade de förstås även att rökförbuden efterlevdes, säger hon.

Inspektionen innebär kontroll av att förbudsskyltar finns uppe, att inga fimpar ligger slängda på marken och att höra med personal om de upplever att miljön är rökfri.

– Sedan jag började har vi prioriterat andra områden, så det kan hända att vi får underkänt för 2018. Men i vår har vi för avsikt att göra tillsyn på många platser och då även kontrollera att rökförbuden respekteras, säger Ylva Westerström.

Från den 1 juli i år utökas antalet rökfria miljöer till bland annat lekplatser, perronger och uteserveringar. Både Lagrådet och Folkhälsomyndigheten har dock haft vissa invändningar mot den nya lagstiftningen.

De påpekar att det bland annat blir svårt för kommunerna att exempelvis bedöma var gränsen för en lekplats går, eller vilken av butiksägarna på en gågata som ansvarar för att ingen röker utanför entréer.

– Det kan vara svårt att avgöra var en lekplats börjar eller slutar men om det kommer in klagomål till oss så får vi sätta oss in i gränsdragningarna, säger Ylva Westerström.

Nya rökfria miljöer

Den 1 juli införs fler rökfria miljöer. Såsom perronger, busshållsplatser och taxizoner, uteserveringar utanför restauranger och kaféer, idrottsanläggningar, lekplatser som allmänheten har tillträde till, Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, såsom entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Publicerad 30 January 2019 10:27