En Lommabo får skatteböter för felaktiga uppgifter i deklarationen.

En Lommabo får skatteböter för felaktiga uppgifter i deklarationen. Foto: mostphotos

Lommabo måste betala skatteböter

LOMMA.

En skattebetalare i kommunen får 140 000 kronor extra i skatt. Detta efter att Skatteverket upptäckt felaktigheter i deklarationen.

Av
Lena Karlsson

Skattebetalaren har undanhållit att uppge beskattningsunderlag för import av varor. Det innebär att hen betalade 115 000 kronor mindre i skatt än vad hen skulle.

Förutom den undanhålla skatten får den påkomna skattebetalaren betala 23 000 kronor i skattetillägg, skatteböter, och dessutom drygt 3000 kronor i ränta på beloppet.

Det blir totalt en summa på drygt 140 000 kronor.

Skatteböter

Skatteböter, eller skattetillägg som det formellt kallas, påförs när en skattebetalare varit mycket oaktsam eller uppsåtligen undanhållit skatt. Avgiften beräknas utifrån det ändrade skattebeloppet, och kan som högst bli 40 procent av beloppet.

Källa:Siren

Publicerad 15 January 2019 00:00