Kronotorpsvägen stängs så det nya bron kan byggas.

Kronotorpsvägen stängs så det nya bron kan byggas. Foto: pressbild

Kronotorpsvägen stängs av under hela våren

Nya broar krävs för utbyggnaden till fyra spår

ARLÖV.

Från och med den 15 januari till juni kommer Kronotorpsvägen vara helt avstängd för trafik. Detta eftersom det ska byggas en ny järnvägsbro i samband med utbyggnaden till fyra spår.

Vägen under bron har redan sedan tidigare haft ett körfält avstängt. Men från och med i mitten av januari är den helt avstängd från rondellen vid Företagsvägen och infarten till Burlöv Center.

– Kronetorpsvägen är en viktig genomfartsled i Arlöv och avstängningen påverkar till exempel de som ska till Burlöv Center norrifrån och de som ska till Arlövs Industriby söderifrån. För de blir det en omväg men det kommer att vara väl skyltat och lätt att hitta rätt, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för utbyggnaden av södra stambanan till fyra spår mellan Arlöv och Lund.

Karta över hur trafiken leds om.

Karta över hur trafiken leds om. Illustration: Trafikverket

Det innebär att tung trafik kommer att hänvisas till trafikplats Kronetorp, E22, inre Ringvägen och Västkustvägen/E6. Gående och cyklister hänvisas till tunneln vid Burlövs station. Övrig biltrafik leds om via E6/Västkustvägen, Lommavägen och Lundavägen.

Den nya järnvägsbron som byggs över Kronetorpsvägen är till för två nya spår som tas i drift i augusti 2020. Efter det rivs den gamla järnvägsbron med de gamla spåren.

Efter att de två första spåren är klara byggs ytterligare en järnvägsbro med två spår så att det sammanlagt blir fyra. Det innebär att Kronetorpsvägen enligt planen kommer att stängas en gång till hösten/vintern år 2020-21.

Den nya järnvägsbron måste ha ett extra kraftigt brovalv. Detta eftersom den inte kommer att ha något brostöd mellan körfälten.

För att det ska bli tillräcklig höjd för all trafik i framtiden kommer även vägen under bron att sänkas.

Publicerad 14 January 2019 00:00