Flädierev sträcker sig bland annat över vattent vid Lödde ås mynning.

Flädierev sträcker sig bland annat över vattent vid Lödde ås mynning. Foto: mostphotos

Beslut om de marina naturreservaten är klubbat

Kan överklagas fram tills på lördag

LOMMA.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att bilda två kommunala marina naturreservat i Lommabukten. Flädierev ligger utanför Bjärred och Strandhusens revlar utanför Lommas kust.

En anledning till att havsområdena skyddas är biologiskt värdefulla sandrevlar och ålgräsängar som är en uppväxtplats för bland annat torsk.

Flädierev i norra delen av kommunen är 181 hektar stort medan Strandhusens revlar är 345 hektar stort.

Att områdena förvandlas till kommunala naturreservat innebär att nya föreskrifter och skötselplaner upprättats.

Beslutet som togs av kommunfullmäktige den 13 december kan överklagas till Länsstyrelsen senast den 12 januari. Överklagan skickas till Lomma kommun.

LÄS MER: "Dags för beslut om marina naturreservat"

LÄS MER: "Förbud mot vattenskoter JO-anmäls"

LÄS MER: "Miljöstrateg: Vi har inte infört något förbud"

Publicerad 09 January 2019 11:42