Finansieringen kan äventyra Alnarps station.

Finansieringen kan äventyra Alnarps station. Foto: mostphotos

Finansiering av Alnarps station i fara

"Vi har inte gett upp"

ALNARP.

Det har uppstått en finansiell tvist mellan Lomma kommun och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det gör att finansieringen av Alnarps station kan äventyras.

Av
Lena Karlsson

Enligt en överenskommelse mellan kommunen, SLU och Akademiska hus ska alla parter stå för en tredjedel var i byggandet av den nya stationen. Men nu visar det sig att SLU inte kan stå för sin del. Motiveringen är att universitetet inte står för byggandet av infrastruktur.

Men enligt samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson kommer det inte innebära någon försening av själva projektet.

– Vi håller på med förhandlingar och har inte gett upp. Vi löser det.

Summan för byggandet av pågatågstationen är på 100 000 kronor. Först när avtalet om finansieringen är klart kan kommunen gå till Trafikverket.

Alnarps station planeras bli klar 2026.

– Men om det fallerar i Alnarps station går vi ändå vidare med Flädie. Det är väldigt komplext att få ihop det där.

Lomma arbetar dessutom tillsammans med bland annat Malmö och Kävlinge kommun för att få halvtimmestrafik på Lommabanan under pendlingstid.

– Det finns med i etapp två i utbyggnaden av Lommabanan.

Men Lomma kommun vill skynda på processen.

– Vi vill helst att det ska bli halvtimmestrafik på banan redan 2023, säger Tommy Samuelsson.

Publicerad 03 January 2019 00:00