Arkitema Architects består av Anna Schlyter, Julie Wittorf, Sarah Falbe-Hansen och Anna Carlsson.

Arkitema Architects består av Anna Schlyter, Julie Wittorf, Sarah Falbe-Hansen och Anna Carlsson. Foto: Lena Karlsson

Bjärreds vångar fångar visionen för den nya stadsdelen

Arkitema Architects vann arkitekttävlingen Bjärreds Framtid

BJÄRRED.

Vinnarna till arkitekttävlingen av den nya stadsdelen som planeras mellan Bjärred och Borgeby utsedda. Första pris gick till Arkitema Architects förslag Bjärreds vångar.

Av
Lena Karlsson

Priserna delades ut i kommunens arkitektoniska pärla Bjärreds Saltsjöbad, allra längst ut på Långa bryggan före jul.

– Det är kul att vara på en av de finaste platserna i Bjärred, säger prisutdelaren kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) som själv bott på orten i 50 år.

Utgångspunkten för tävlingen som utlysts i samarbete med Sveriges Arkitekter var att skapa ett förslag på hur den nya stadsdelen som planers byggas mellan Bjärred och Borgeby kan se.

– En av utmaningarna var att skapa ett område som både förbinder de två orterna samtidigt som de får bevara sina egna identiteter, förklarar Julie Wittorf på Arkitema Architects.

– En annan var att få ihop det gröna med den befintliga infrastrukturen, säger hennes kollega Anna Schlyter.

Robert Wenglén med alla pristagarna.

Robert Wenglén med alla pristagarna. Foto: Lena Karlsson

Bjärreds vångar rymmer cirka 900 bostäder i form av flerfamiljshus inom den befintliga villastrukturen.

– Det gällde att få till det utan att det skulle kännas överexploaterat, säger Sarah Falbe-Hansen.

Hjärnorna bakom Bjärreds vångar tycker alla att det är roligt att vara med tidigt i processen.

– Det är bra att det nu finns en vision för Bjärred, säger Anna Carlsson.

Vad ska ni göra med prissumman på 500 000 kronor?

– Vi ska delta i fler arkitekttävlingar.

Ett av kriterierna för att vinna tävlingen är att förslaget skulle vara genomförbart. Men än återstår mycket arbete innan stadsdelen kan förverkligas, i form av en översiktsplan, exploateringsplan och en detaljplan.

Om tävlingen

Tävlingen om den nya stadsdelen Framtidens Bjärred utlystes för ett år sedan. Bakgrunden är att många Bjärredsbor riktat kritik mot att inget motsvarande det i Lomma tätort görs i Bjärred.

Sammanlagt 61 tävlingsbidrag kom in. Förutom att första pris gick till Arkitema Architects förslag Bjärreds vångar delades ett delat andrapris ut till förslaget Den gröna skärgården av Loerekker Olsson architects och till Tun av Kjellgren Kaminsky Architecture och Mareld Landskapsarkitekter.

Fyra hedersomnämnanden gavs till Draw by Reseke Andersen IVS, DSA Ark Studio, arkitekt Jonas Tjäder och Edit/Atelier.

Motiveringar

Bjärreds vångar av Arkitema Architects

”Med ett inkännande och skickligt grepp, likt två händer vars fingrar sträcker sig mot varandra, kompletterar Bjärreds vångar den befintliga strukturen på ett sätt som upplevs vara både självklart på platsen och ha potential att skapa nya värden för området i stort. I förslaget knyts de befintliga gröna rummen från norr till söder samman med ett tilltalande grönt stråk.”

Tun av Kjellgren Kaminsky Architecture / Mareld Landskapsarkitekter

”Ett mycket genomarbetat tävlingsbidrag där förslagsställarna arbetat igenom uppgiften i olika skalor och visar stor förståelse för de utmaningar som tävlingen formulerar. Tun ger ett välkomponerat svar med moget och kompetent förhållningssätt till platsen.”

Den gröna skärgården av Loerekker Olsson architects

”Ett modigt och unikt förslag som skisserar en framtidsvision som Bjärred kanske ännu inte är moget för. Den gröna skärgården redovisar flera känsligt föreslagna och attraktiva miljöer, och svarar på tävlingsuppgiften med en övergripande struktur som bedöms kunna tillföra stora värden till platsen. Starkast är de välplacerade östvästliga länkarna som helt naturligt löper genom både de gröna och bebyggda rummen.”

Publicerad 01 January 2019 00:00