Miljöstrateg Helena Björn med ett av de tilltänkta marina reservaten mot Bjärred långt ut i bakgrunden.

Miljöstrateg Helena Björn med ett av de tilltänkta marina reservaten mot Bjärred långt ut i bakgrunden. Foto: Lena Karlsson

Dags för beslut om marina reservat

Miljöstrateg: "Ålgräset och torsken är beroende av varandra"

LOMMA.

Redan 2006 pekades två områden i Lommabukten ut för särskilt hänsynstagande i kommunens marina naturmiljöprogram. Nu är det dags för kommunfullmäktige att besluta om de ska bli marina naturreservat.

Av
Lena Karlsson

De två områdena som nu efter flera års arbete kan beslutas bli kommunala naturreservat ligger ute i havet i södra och norra delen av Lommabukten. Den ena ligger i höjd med Lödde ås mynning. Det andra ligger i södra delen mot Spillepengen. Vad som framför allt utmärker de två områdena som planeras bli kommunala marina naturreservat är ålgräset.

– Det är jätteviktigt som uppväxtplats för torsken. De är beroende av varandra. Om ålgräset inte finns så har inte torsken någonstans att växa upp, och om inte torsken finns försvinner ålgräset, förklarar miljöstrateg Helena Björn som under flera år arbetat med bildandet av de marina naturreservaten.

Som jämförande exempel nämner hon torskbeståndet i Bohuslän som minskat och med det försvann 80 procent av ålgräset.

Varför är det viktigt att skapa naturreservat av områdena?

– Det är ett kommunalt ansvar att värna om den natur vi har på lokal nivå. Kommunala naturreservat är en bra skyddsform så att området kan respekteras över tid.

Processen med bildandet av naturreservaten har dragit ut på tiden.

– Eftersom det uttryckts mycket oro så förlängde vi processen. Vi har diskuterat denna mer än andra reservatsbildningar. Vi har haft flera möten så att alla berörda skulle få möjlighet att komma till tals.

Reservatsbildningen kommer att innebära vissa restriktioner. Hastighetsbegränsningar har införts i vissa speciellt känsliga områden. Samtidigt har några kompromisser gjorts med verksamheter som bedrivs i områdena.

– Bjärreds optimistjolleklubb, Bojk, har fått undantag för att ha sina jolletävlingar i Bjärred. Vi har också valt att inte införa något ankringsförbud eftersom det skulle bli en för stor inskränkning hos seglarna. Istället satsar vi på att informera om hur man ankrar på bästa sätt för att skada botten så lite som möjligt.

Ärendet om bildandet av de två marina naturreservaten tas upp för antagande i kommunfullmäktige den 13 december.

Publicerad 05 December 2018 00:00