Foto: mostphotos

Pråmlyckan ska bli naturreservat

LOMMA.

Pråmlyckan ska bli ett kommunalt naturreservat. Det beslutade kommunfullmäktige vid förra sammanträdet den 8 november.

Av
Lena Karlsson

Anledningen till beslutet är att man vill bevara och utveckla naturområdets höga värden för rekreation och biologisk mångfald.

Pråmlyckan är ett tidigare tegelbruksområde med allt från vattenfyllda lertäckter, skogsdungar och gräsmarker. Som det beskrivs på lomma.se så har naturen "återerövrat industrilandskapet och gett upphov till en speciell landskapstyp med egna kvaliteter där gamla industrilämningar samsas med naturlig vegetation. Bland de djur som trivs i området som sträcker sig utmed Höje å finns fladdermöss.

Beslutet om reservatsbildningen kan överklagas senast den 15 december.

Publicerad 03 December 2018 10:37