Foto: Mostphotos.com

Kraftringens köp av Skånska Energi kan strida mot lagen

Borde gått genom fullmäktige enligt kommunallagen

LUND/LOMMA/HÖRBY/ESLÖV. Kraftringens köp av Skånska Energi kan bryta mot kommunallagen.

Av
Fredrik Magnusson

Kraftringen köpte i november en majoritet av aktierna i Skånska Energi. Ett köp som kan strida mot kommunallagen där det står i tionde kapitel om kommunala bolag "att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas". Köpet har inte tagits upp i fullmäktige i någon av ägarkommunerna.

– Det är ju inte vardagsmat att köpa bolag och det låter som det är ett ärende som borde ha gått igenom fullmäktige i respektive kommun, säger Olle Lundin som är professor i i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och fortsätter:

– Kruxet är att det inte händer så mycket när du bryter mot kommunallagen men det handlar om ett lokalt demokratiskt beslut som borde ha tagits.

Beslutet att lägga bud på Skånska Energi togs av styrelsen i Kraftringen. Att låta respektive fullmäktige ta ställning i frågan diskuterades inte.

Kraftringen ägs av fyra kommuner: Lund, Lomma, Hörby och Eslöv. Om köpet är ett brott mot kommunallagen står inte klart förrän saken eventuellt prövas och då måste beslutet först överklagas. I fall där det finns ett avtal i botten kan avtalet fortsatt vara giltigt.

Publicerad 29 November 2018 00:00