Efter 25 år som familjerättsadvokat kände Bertil Begander sig så frustrerad att han skrev en roman om sveket mot barnen.

Efter 25 år som familjerättsadvokat kände Bertil Begander sig så frustrerad att han skrev en roman om sveket mot barnen. Foto: press

Han skriver om sveket mot barnen

"Det finns en stor förljugenhet"

BJÄRRED.

– Vi har vissa specialdomstolar. Det tycker jag att vi även borde ha inom familjerätten.
Det hävdar advokaten Bertil Begander som vid 61 års ålder debuterar som romanförfattare.

Av
Lena Karlsson

Familjethrillern "Sveket" bygger på en sann historia. Bakom tillkomsten av den ligger en stor frustration med rättssystemet från författarens sida.

– Det finns en stor förljugenhet när det handlar om familjetvister. Man säger att det ska vara för barnets bästa, men många gånger handlar det istället om förälderns bästa och barnets sämsta.

Han har arbetat inom familjerätt i 25 år, och hävdar att det finns ett antal systemfel. Många gånger har han bevittnat hur en förälder smutskastar den andra så att barnet vänds emot den.

– Vi har lagar som ska skydda barnen mot fysiska övergrepp, men det finns inget skydd mot de mentala eller psykiska övergrepp som barn blir utsatta för i en tvist.

En familjetvist kan ge stora konsekvenser för ett barn, hävdar han.

– Det är förödande för ett barn att utan grund bli avskilt från en älskad förälder. Det kan ge barnet stora identifikationsproblem och till och med fysisk ohälsa för resten av livet.

Men finns det inte fall där barnet bör vara åtskilt från en förälder?

– Jo, men i 80 procent av fallen handlar det inte om att föräldern har begått något övergrepp. Det handlar istället om att den som har skilt sig och träffat någon ny vill ha bort den förra partnern ur sitt liv. Man tänker då inte på att man också berövar barnet en förälder.

Bertil Begander tycker att det är ett stort svek från både samhället och politikernas sida att det finns barn som inte får träffa den ena föräldern.

Tidigare har han skrivit både dikter och snapsvisor.

Hur kommer det sig att du skrev en roman och inte en debattbok?

– Jag tycker om att skriva och arbeta med gestaltning. Kommunikationen mellan fantasin och fingertopparna på datorns tangenter är en härlig känsla.

Vet de vars fall boken bygger på att de är med i romanen?

– Ja, fast de är givetvis anonymiserade.

Ett syfte med romanen är att arbeta för återförening av barn och föräldrar som skilts åt efter en familjetvist. Därför går en del att intäkterna från boken till en stiftelse som betalar ut pengar till olika aktiviteter som främjar just återföreningen mellan ett barn och en förälder.

Publicerad 27 October 2018 00:00