Ett 50-tal tävlingsbidrag till Framtidens Bjärred har kommit in till kommunen.

Ett 50-tal tävlingsbidrag till Framtidens Bjärred har kommit in till kommunen. Foto: mostphotos

Stort intresse för arkitekttävling

BJÄRRED. Ett 50-tal förslag. Det är vad som har kommit in till arkitekttävlingen Framtiden Bjärred då ansökningstiden gått ut i mitten av september.

Av
Lena Karlsson

Det var i början av maj som Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till en allmän projekttävling om utformningen av Framtidens Bjärred. Det vill säga den nya stadsdel som planeras byggas mellan Bjärred och Borgeby.

Och intresset för att utforma området i nordöstra Bjärred var stort. Under hösten kommer det 50-tal förslag som kommit in till Lomma kommun gås igenom av en jury som enligt kommunens hemsida består av yrkesverksamma personer, kommunala tjänstemän och politiker.

"Syftet med tävlingen var att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt, vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete. Stadsdelen ska hålla hög hållbarhetsprofil och ta tillvara och utveckla de gröna och blå värdena i Bjärred." står det på lomma.se.

Där kan man också läsa att bedömningsgrunderna för tävlingen ska vara arkitektur och gestaltning, funktion, hållbarhet, utvecklingsbarhet och genomförbarhet.

Den 24 och 25 oktober ska juryn ha sitt första sammanträde. Därefter ska förslagen presenteras på Sveriges arkitekters hemsida och Lomma kommuns hemsida.

Under hösten fortgår juryarbetet för att kora en vinnare som ska presenteras i november eller december.

Publicerad 21 September 2018 00:00