Miljöstrateg: "Vi har inte infört något förbud"

LOMMA.

– Vi har inte infört något förbud, utan bara tydliggjort vad som gäller. Det säger Lomma kommun miljöstrateg Helena Björn som svar på kritiken.

Av
Lena Karlsson

Det är orsaken till att förbudsskylten vid kommunens ramp för sjösättning av båtar i hamnen har satts upp.

– Vi kan ju inte uppmuntra folk att bryta mot lagen, säger Helena Björn.

Men kommunen betraktar det inte som ett förbud utan som att "möjligheten att sjösätta båtar med vattenjetmotor på kommunens sjösättningsanläggningar" har tagits bort.

Varför har ni tagit bort den möjligheten?

– Orsaken är att vi har fått in så många klagomål från både boende och besökare till stranden att vi kände att vi måste göra någonting.

Vilken typ av klagomål har ni fått in?

– Ljudet upplevs av många som väldigt störande. Vi har också haft exempel på att man har kört mitt bland badande barn. Så kan vi ju inte ha det.

Helena Björn har samtidigt förståelse för synpunkten att alla som åker vattenskoter inte missköter sig.

– Jag förstår att man blir besviken om man själv har köpt en vattenskoter och inte kan använda den här i Lomma. Men problemet har blivit så pass stort att vi var tvungna att agera.

I en förklarande text från Lomma kommun beskrivs vad beslutet grundas på. Där hänvisas till svensk lagstiftning i form av bland annat vattenskoterförordningen från 1993. Enligt den råder det förbud mot vattenskoter förutom i anvisade områden eller i allmänna farleder.

I Lomma finns inget av de anvisade områden där det är tillåtet att köra båt med vattenjetmotor. Den närmaste finns i Malmö kommun utanför Lernacken, norr om Öresundsbron.

I Skåne finns det ytterligare tre anvisade områden enligt vattenskoterförordningen. Dessa är sydväst om Smygehamn i Trelleborgs kommun, sydväst om reningsverket i Ystad och Borrby strandbad i Simrishamns kommun.

Det finns inte heller någon allmän farled i Lomma kommun.

Hur kan det då råda så olika meningar om detta? Guppa.se tänker ju JO-anmäla ert beslut.

– Problemet är att det i Sverige råder olika meningar hos myndigheterna om vad som gäller. Länsstyrelsen hävdar att det råder förbud medan Sjöfartsverket ställer sig tveksam till det.

"Vi var tvungna att agera"

I sin förklarande skrift väljer Lomma kommun att istället hänvisa till miljöbalken och artskyddsförordningen. Detta för att, som det står, "undvika diskussioner kring vattenskoterförordningen".

På vilket sätt kan vattenskotrar skada djur och natur?

– Båtar med vattenjetmotor kan köra på väldigt grunda vatten och har en väldigt högt tryck. Det innebär att vattnet pressas ner mot botten och förstör ålgräsbotten som är en barnkammare för många arter. Ljudet, som till skillnad från andra båtar är ojämnt, är inte enbart störande för människor utan också för djur.

.

Publicerad 04 July 2018 00:00