Startar nytt centrum för växtförädling

ALNARP.

Regeringen har beslutat att ett nytt växtförädlingscenter ska byggas upp vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Programchef är professor Eva Johansson i Alnarp.

Av
Lena Karlsson

Grogrund är namnet på det virtuella växtförädlingscentrum som griper över både institutioner och företag som arbetar med växtförädling.

– Verksamheten ska utgå från näringsdepartementets livsmedelsstrategi med syftet att se till att det produceras tillräckligt med mat i framtiden, säger Eva Johansson.

Detta görs genom att samla kompetensen inom både akademi och näringsliv. På så vis ska tillgången på växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion säkras i hela landet.

– Växtförädling är ett svar på hur man kan göra detta. Det är någonting som vi har haft tidigare men som har nedmonterats. Vi har istället gjort oss beroende av import från utlandet, vilket gör oss sårbara.

Regeringens beslut att bygga upp ett center för växtförädling togs i höstas. Projektet pågår under 2018.

Sammanlagt 90 miljoner kronor satsar regeringen på växtföräldscentret fram till 2020. Efter det beräknar man tillföra 40 miljoner per år.

– Växtförädling är långsiktiga saker. Det kan ta mellan fem till 30 år innan det blir ett resultat.

Vid uppstarten av växtförädlingscentret Grogrund har sju olika workshops gjorts under våren.

– Vi har varit mellan 20 och 30 deltagare inom akademi och näringsliv som diskuterat vad vi ska satsa på. Vi har kommit fram till flera goda idéer. Sedan har en styrgrupp valt ut några av dem som vi bett guppen utveckla ytterligare, säger Eva Johansson.

En idé som bestämt blir av är inom trädgårdssektorn.

– Det handlar om odling av frukt och grönt på fält. Tidigare fanns det flera olika sorter anpassade efter våra odlingsförhållanden, men allt lades ner.

Eva Johansson förklarar vidare att det redan finns ett förädlingsprogram för äpplen på SLU.

– Vi tror på äppelförädling, och många forskare har gjort egna äppelförädlingar. Så kan vi inte ha det i längden om vi vill kunna äta svenska äpplen i framtiden. Forskare är ju forskare och inte äppelodlare, säger Eva Johansson.

Publicerad 28 June 2018 00:00