Val: Lomma versus Burlöv

LOMMA/BURLÖV.

Den ena är en pendlingskommun och den andra en förortskommun. I Lomma röstar majoriteten på Moderaterna medan Socialdemokraterna är största partiet i Burlöv. Men det är inte det enda som skiljer de två kommunerna åt.

Av
Lena Karlsson

I Lomma var den årliga medelinkomsten valåret 2014 nästan 120 000 kronor högre än i Burlöv. I Lomma låg den på 358 200 kronor och i Burlöv på 240 300 kronor.

Läs mer: "Lommaborna flitigaste väljarna"

Dessutom var andelen välutbildade betydligt större. Mer än hälften, 55 procent, av befolkningen över 18 år i Lomma hade en eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för Burlöv är 30 procent.

I Burlöv hade dubbelt så många enbart genomgången grundskola eller lägre, 21 procent jämfört med tio i Lomma.

En annan sak som har betydelse för valdeltagandet i en kommun är andelen inrikes och utrikes födda. Även det visar sig i statistiken.

I Lomma kommun var 90 procent av befolkningen mellan 18 och 74 år födda i Sverige valåret 2014. I Burlöv var motsvarande siffra 65 procent.

Läa mer: "Klyftan har aldrig varit större"

Personer som bor själva röstar inte i lika hög grad som flerfamiljshushåll. Även här finns en skillnad mellan kommunerna. I Burlöv var 33 procent av hushållen 2014 enpersonshushåll jämfört med 26 procent i Lomma.

I både pendlings- och förortskommuner och riket i stort utmärker sig de unga med ett lågt valdeltagande av de röstberättigade. Om man ser till andelen unga av de boende i de två kommunerna finns en skillnad på fem procentenheter. 18 procent i åldersgruppen 18 till 29-åringar i Burlöv och 13 procent i Lomma.

Läa mer: "Viktigt att rösta - oavsett parti"

Högst valdeltagande finns i åldersgruppen 50 till 64 år. I båda kommunerna är 22-23 procent av befolkningen i den åldersgruppen. I åldersgruppen 30 och 49 i både pendlings- och förortskommuner och riket har kvinnor högst valdeltagandet medan det bland männen är allra högst i åldersgruppen 65+.

Andelen förstagångsväljare av de röstberättigade är dock de samma i båda kommunerna, 6 procent.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Publicerad 20 June 2018 00:00