Prästbergarondellen piffas upp

LOMMA. Prästbergarondellen vid infarten från Lund och E6 i Lomma håller på att göras vid. Det innebär att den delvis är avstängd för trafik.

Av
Lena Karlsson

Svarttall, salvia, kärleksört, bolltistel och rölleka. Det är några av de fleråriga växter som planteras i rondellens mitt.

Utöver att perenner, buskar och träd ska planteras så sänks kullarna i rondellen. I vinter ska det finnas plats för julbelysning.

Publicerad 15 June 2018 11:23