Lomma näst bästa naturvårdskommun

LOMMA.

Varje år utser Sveriges Naturskyddsförening Sveriges bästa naturvårdskommun. I år kommer Lomma på andra plats.

Av
Lena Karlsson

Huddinge är Sveriges bästa naturvårdskommun av de 210 av landets 290 kommuner som svarade på enkäten som ligger till grund för utnämningen.

Frågorna som besvarats handlar till exempel om kunskap om naturvärden och skyddade områden, strandskydd, skolornas och förskolornas tillgång på natur och antal tjänster som är avsatta i kommunen för att arbeta med frågorna.

– Det är väldigt glädjande att vårt intensiva arbete med att säkerställa våra naturvärden ger resultat. Vårt mål att fördubbla andelen skyddad natur är på väg att förverkligas och det gör att Lomma kommun förknippas med natursköna miljöer och att naturen i hög grad bidrar till kommunens attraktionskraft, kommenterar Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande på kommunens hemsida.

Publicerad 29 May 2018 09:51

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag