Sex nya tomter till sökande i tomtkön

LOMMA.

Det gamla vattenverket i hörnet av Karstorpsvägen och Pilgatan har spelat ut sin roll. Nu förbereds marken för sex nya tomter.

Av
Lena Karlsson

Tomterna är 450 kvadratmeter stora, förutom en som är på 500 kvadratmeter. På dem finns det plats för mindre hus på mellan 130 till 140 kvadrat.

– Tanken är att de ska komma ut till dem som står i tomtkö vid månadsskiftet maj, juni, säger kommunens exploateringsingenjör Urban Linse.

"Där har funnits en stor betongbassäng som är riven nu"

Men innan tomterna kan gå till försäljning måste marken förberedas.

– Där har funnits en stor betongbassäng som är riven nu. Sedan måste vi flytta på ledningar och träd.

Arbetet med att förbereda marken kommer att fortsätta ett tag fram i höst. Först i oktober, november tror Urban Linse att de kan vara klara.

I kommunens tomtkö står cirka 450 personer. Några har stått där ända sedan 1970-talet.

– Många vill ha en bit mark att bygga sitt eget hus på. Men tyvärr har vi inte så många tomter att erbjuda.

Sedan år 2012 då Urban Linse började ansvara för tomtkön har kommunen endast kunnat erbjuda två tomter. Båda är i Borgeby. En av dem som ligger precis vid fotbollsplanen håller på att behandlas i tomtkön.

"Tyvärr inte så många"

Hur ser det ut i framtiden? Kommer ni att kunna erbjuda fler tomter snart?

– Tyvärr tror jag inte att det blir några nya inom de närmaste tre, fyra åren, säger Urban Linse.

Publicerad 14 May 2018 00:00