Tävlingen om Bjärreds nya stadsdel med 900 bostäder är utlyst

BJÄRRED.

Nu är den utlovade arkitekttävlingen om Bjärreds nya stadsdel igång. Det ska vara attraktivt, hållbart och innovativt.

Av
Lena Karlsson

Framtidens Bjärred heter den arkitekttävling som Lomma kommun, i samarbete med Sveriges arkitekter, utlyste den 3 maj.

Den nya stadsdelen som ska utformas ska ligga i området mellan Löddesnäs i Bjärred och Borgeby. Den är en del i kommunens strategi för utvecklingen av den norra kommundelen.

I området ska det byggas 900 bostäder, en två våningar hög förskola med åtta avdelningar och på 1000 kvadratmeter och ett lika stort äldreboende med 36 lägenheter i tre plan.

Utbyggnadstakten av de 900 bostäderna beräknas vara 45 bostäder per år under en 20-årsperiod.

I förslaget från de tävlande arkitekterna ska det även finnas utrymme för samlingsplatser i form av caféer och lokaler för mindre verksamheter.

Dessutom ska ett centralt grönstråk och en övergripande infrastruktur prioriteras.

Anledningen till att en tävling utlysts är att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt. Stadsdelen ska vidare hålla en "hög hållbarhetsprofil och ta tillvara och utveckla de gröna och blå värdena i Bjärred." Det vinnande bidraget utses av en jury. Beslutet meddelas i november eller december 2018.

Publicerad 04 May 2018 00:00