Utvecklar klimatsmarta burgare

ALNARP/ÖSTERLEN.

Sju studenter som läser till lantmästare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp driver under våren ett pilotprojekt tillsammans med flera företag. Syftet är att skapa ett mer hållbart jordbruk.

Av
Lena Karlsson

Det börjar med att biokol myllas ner i jorden på gården Skönadal på Österlen. Djuren på gården utfodras av skörden. Nästa steg är att KLS Ugglarps producerar hamburgare av gårdens kött. Hamburgarna säljs sedan via hamburgerkedjan Max. Restaurangen transporterar sina restprodukter till Skånefrö, som genom en så kallas pyrolysprocess producerar nytt biokol.

– Inom en snar framtid är det rimligt att se biokolet som en grundpelare för att producera klimatsmarta livsmedel. Det är även ett kraftfullt instrument för lantbruket som genom att använda biokol kan minska miljöpåverkan, skriver studenterna i ett pressutskick.

Enligt studenterna har försök även visat att tillvägagångssättet kan ge en ökad skördepotential.

Publicerad 30 April 2018 00:00