Verksamhetschef: "Jag har full förståelse"

LOMMA.

På vårdcentralen i Lomma är verksamhetschefen fullt införstådd med situationen.– Jag har full förståelse för att man känner frustration, säger Sirkku Dahlberg.

Av
Lena Karlsson

Det är personalbrist som ligger bakom den långa väntetiden i telefon till Lomma vårdcentral. På vårdcentralen finns nio sjuksköterskor. I nuläget är en och en halv tjänst inte tillsatta.

– I höstas började en distriktssköterska studera. Det tog oss sex månader att få en vikarie som började nu i mars. Vi räknar med en inskolningstid på några månader.

Till detta kommer att en annan distriktssköterska nyligen blivit sjukskriven och väntas vara borta ett bra tag framöver.

– Det märks direkt i verksamheten om någon är borta. Men det är ingen sjuksköterska som har slutat. Vi letar efter vikarier, men det är inte så lätt. Det är ett ständigt problem.

Även på läkarfronten är det svårt att hitta personal. Just nu finns det två vakanser. Tidigare var det tre men från årsskiftet är det bara två.

– Vi har haft personal på gång, men så har de antingen valt att stanna kvar på sin gamla arbetsplats eller fått något annat jobb.

Vad beror det på att det är så svårt att hitta personal? Har ni lägre lön än privata vårdcentraler?

– Nej, de läkare som har jobbat här har sökt sig vidare till andra tjänster inom Region Skåne. När man har varit på en arbetsplats under en längre tid är det naturligt att söka sig vidare till andra jobb. För några år sedan hade vi några läkare som gick i pension.

Förutom personalbrist på grund av att folk slutar har även en ny lag påverkat. Från den 1 januari började en ny lag träda i kraft. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär att samarbetet med Region Skåne och kommunen stärks.

– Vi har samarbetet redan tidigare men nu går en 50-procentig sjukskötersketjänst till det.

På vilket sätt påverkas vårdcentralens arbete av personalbristen?

– Det påverkar oss väldigt mycket, och det är tillgängligheten genom telefon där det märks mest.

När tror du att ni är fulltaliga igen?

– Till hösten hoppas vi på att ha fått tag på vikarier igen.

Sirkku Dahlberg pekar dock på att de även tänker på tillväxten av personal.

– Just nu har vi fyra utbildningsläkare som blir klara vid olika tider i framtiden.

Publicerad 17 April 2018 09:25