Bostadsinbrott i fokus för medborgarlöften

LOMMA.

Många oroar sig för bostadsinbrott i kommunen. Därför är det just det som polisen och kommunens medborgarlöften främst handlar om.

Av
Lena Karlsson

Oron för att utsättas för brott är stor. Detta även om kommunen har en relativt låg brottslighet.

För trots det uppger deltagarna i polisens trygghetsmätning 2017 att de största lokala problemen är oro för just bostadsinbrott och trafikproblem.

I fokus för det medborgarlöfte som kommunen och polisen ger för 2018 är bostadsinbrott.

I medborgarlöftet står det att polisen och kommunen ändå kommer att "fortsätta arbeta med frågor som synlighet, trafik och ungdomar under 2018 även om det inte sker i formen av ett medborgarlöfte."

För att leva upp till sitt löfte ska vissa saker genomföras under året. Den upplevda tryggheten när det gäller bostadsinbrott ska öka i trygghetsmätningen, bostadsinbrotten ska minska, fler grannsamverkansområden ska bildas, flera ska ha märk-DNA, ökad synlighet på strategiska platser och tider i bostadsområdena och genom information ska en ökad användning av grannsamverkansappar främjas.

Publicerad 28 March 2018 01:00