Ny listetta vill bygga metro i Skåne

LOMMA/SKÅNE.

Lommabon Patrik Milton blev i helgen vald till förstanamn på Vänsterpartiets regionlista för sydvästra Skåne.

Av
Lena Karlsson

En nyckelfråga för Patrik Milton, som är medicinteknisk civilingenjör, är ett hållbart Skåne med ett fungerande kollektivtrafiksystem. För att möjliggöra arbetspendling utan bilen krävs spårbunden trafik till alla pendlarkommuner, menar han.

– Mina egna personliga idéer och tankar är ett metrosystem likt det i Köpenhamnsområdet. Detta system skulle vara fullt integrerat med den danska sidan och givetvis kopplas på med tunnel vid Malmö och Helsingborg, skriver Patrik Milton i ett pressmeddelande.

En annan fråga som lyftas fram där är den skånska sjukvården. Det är ”viktigt att återställa den skånska sjukvården till en sjukvård som finns där för den som är sjuk. Nyckeln till detta är att se till att personalen har en dräglig arbetsmiljö och detta görs genom att bli en attraktiv arbetsgivare. Bemanningsfrågan (dagens brist på personal) kan lösas på många sätt. Att höja lönerna är en del men inte allt. Det måste finnas tillräckligt med personal så att kompetensutveckling blir praktiskt möjligt och att samverkansprocess mellan arbetsgivare och fackförbund fungerar.”

I pressmeddelandet står också att ha menar att ”Socialdemokraterna gått fullständigt ideologiskt vilse, att det enda parti som fortfarande står upp för ett jämlikare samhälle är Vänsterpartiet. Att lägga sin röst på Alliansen innebär på sikt att alla löntagare kommer bli provanställda på livstid med Moderaternas arbetsrättspolitik. Detta kommer jag göra klart för alla väljare vi möter.”

Patrik Milton ser en framtid där bilköerna på E6:an försvinner och det finns pendlingsmöjligheter med spårbunden kollektivtrafik och där tunga transporter går med järnväg istället för med lastbilar.

Vänsterns listettor till Skånes regionfullmäktige

Grupp Sydöst: Linda Ekelund, Tomelilla

Grupp Nordöst: Paloma Mamani, Kristianstad

Grupp Sydväst 1: Sara Svensson, Malmö

Grupp Sydväst 2: Patrik Milton, Lomma

Grupp Mellanskåne: Agneta Lenander, Svalöv

Grupp Nordväst: Peter Ahlbom, Kristianstad

Publicerad 12 March 2018 14:32

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag